Daktaras Rokas Šliūpas - lietuvybės puoselėtojas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Daktaras Rokas Šliūpas - lietuvybės puoselėtojas
Alternative Title:
Doctor Rokas Šliūpas as the fosterer of the Lithuanianism
In the Journal:
Žiemgala. 2014, Nr. 2, p. 13-17
Keywords:
LT
20 amžius.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama apžvelgti varpininko ir uolaus visuomenininko Roko Šliūpo, lietuviškos spaudos leidėjo Jono Šliūpo brolio, gyvenimo kelią, jo veiklos metus, praleistus Garliavoje dirbant gydytoju, atskleisti jo siekius propaguoti lietuvybę. Rokas Šliūpas, Žiemgalos krašto sūnus, Garliavoje su pertraukomis gyveno nuo 1905 m., į šį kraštą grįžo po Pirmojo pasaulinio karo audrų, o tarpukario laikotarpiu čia įsikūrė galutinai ir išdirbo iki pat savo mirties. Tai buvo didinga asmenybė, palikusi gilų pėdsaką ne tik Garliavoje, bet ir visos Lietuvos medicinos istorijoje – Raudonojo Kryžiaus organizacijos Lietuvoje kūrėjas, medicinos įstaigų tinklo krašte steigėjas ir reformatorius, tuo pat metu buvo ir veržlus lietuviškos savimonės ugdytojas, spaudos draudimo metais rūpinęsis lietuviškų spaudinių leidyba, o vėliau – uoliai telkęs lietuvius krašto dvasinio atgimimo darbui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Jonas Šliūpas; Lietuviška spauda; Tautinė savimonė; R. Šliūpas, lietuvybė; Raudonojo Kryžiaus organizacija; Rokas Šliūpas; Visuomenės veikėjas; Jonas Šliūpas; Lithuanian press; Lithuanian self-consciousness, Red Cross organisation; Public figure; R. Šliūpas, Lithuanianship; Rokas Šliūpas.

ENThis article is a review of Rokas Šliūpas (he was a brother of Jonas Šliūpas, a lithuanian press publisher) biography that include the analysis of his period of life when he was a great public figure while working as a doctor in Garliava town, when he took part in the organisation of Varpininkai and had the aim to promote the lithuanism. Rokas Šliūpas have been living in Garliava since 1905. He came back there after The First World War and during the Interwar period he had finally settled down in Garliava and spent there his lifetime. Rokas Šliūpas was a developer of Red Cross organization in Lithuania, he developped a network of medical institutions and initiated a lot of reforms and in the same time he was a dashing educator of lithuanian self–consciousness. [From the publication]

ISSN:
1392-3781
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66669
Updated:
2018-12-17 13:56:46
Metrics:
Views: 14    Downloads: 5
Export: