Užgavėnių šventės vietos Panevėžyje : kaimo paieškos mieste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Užgavėnių šventės vietos Panevėžyje: kaimo paieškos mieste
Alternative Title:
Mardi Gras celebration places in Panevėžys: searching for the countryside places in the town
In the Journal:
Žiemgala. 2014, Nr. 2, p. 6-12
Keywords:
LT
Panevėžys; Lietuva (Lithuania); Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Liaudies kultūra / Folk culture; Šventės. Atmintinos dienos / Festivals. Holy days; Lokalioji istorija / Local history.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama šventės vietos parinkimo problematika rengiant Užgavėnes (ir su jomis susijusias šventes) Panevėžyje. Šiame mieste šventė vyko daugelyje viešų vietų, pasižyminčių įvairiomis šventimo ir kitokiomis praktikomis. Šventės vietos pasirinkimą dažniausiai nulėmė praktinės priežastys. Organizatoriams svarbiausia simbolinė su vietomis siejama reikšmė yra gamtiškumas kaip priešprieša miestui. Į miestą ir jo vietų istoriją, jo kultūrinę atmintį neatsižvelgiama turbūt todėl, kad Užgavėnės suvokiamos kaip nemiestiška šventė ir sąmoningai ar nesąmoningai vengiama bet kokių dabartinių Užgavėnių šventimo praktikų sąsajų su miestiškumu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Etninė Kultūra; Gaivinimas; Kalendorinės šventės; Miestas; Miesto Šventė; Panevėžys; Tautinis Tapatumas; Tradicija; Užgavėnės; Vieta; City; Ethnic Culture; Mardi Gras; National Identity; Panevėžys; Place; Places; Revival; Seasonal festivals; Town Festival; Tradition.

ENThe questions of selection of places for the celebration of Mardi Gras and related festivals in Panevėžys are analysed in the paper. These festivals were celebrated in many public places characterised by various practices of festivities and other usage. The selection of places for the celebration of Mardi Gras usually were determined by practical reasons. The main symbolical meaning of places important to the organizers is their natureness as opposition to city. The town and its historical memory probably are ignored due to the vision of Mardi Gras as the festival of countryside and therefore all possible links with the town are avoided. [From the publication]

ISSN:
1392-3781
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66668
Updated:
2018-12-17 13:56:46
Metrics:
Views: 14    Downloads: 1
Export: