Ar galima mediacija administraciniame procese Lietuvos Respublikoje?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ar galima mediacija administraciniame procese Lietuvos Respublikoje?
Alternative Title:
Whether mediation is available in Lithuanian administrative process?
In the Journal:
Teisės apžvalga [Law review]. 2015, Nr. 1 (12), p. 130-158
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Administraciniai ginčai; Administracinis procesas; Mediacija; Mediacija, administracinis procesas, administraciniai ginčai; Tarpininkavimas; Administrative disputes; Administrative procedure; Conciliation; Mediation; Mediation, administrative process, administrative disputes.
Keywords:
LT
Administracinė teisė / Administrative law; Mediacija / Mediation; Tarpininkavimas.
EN
Administrative disputes; Administrative procedure; Conciliation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama atskleisti, ar teisės aktai, reglamentuojantys administracinį procesą bei institucijų nagrinėjančių administracinius ginčus veiklą Lietuvos Respublikoje, sukuria prielaidas administracinio ginčo šalims kilusį konfliktą spręsti taikiai, naudojant mediaciją ar pasitelkiant kitą alternatyvią ginčo sureguliavimo priemonę.Pirmiausiai straipsnyje gilinamasi į bendrąją mediacijos sampratą bei jos santykį su administraciniu procesu, vėliau siekiama nustatyti, ar mediacija gali būti naudojama rengiant norminio administracinio akto projektą bei ginče dėl individualaus administracinio akto. Šioje straipsnio dalyje pateikiami bendri ribojimai ir problemos, su kuriomis gali būti susiduriama organizuojant mediacijos procedūrą. Straipsnyje toliau gilinamasi į Viešojo administravimo, Mokesčių administravimo bei Administracinių bylų teisenos įstatymus. Nagrinėjant Viešojo administravimo įstatymo nuostatas, įsigilinama į administracinę procedūrą bei galimybes pasitelkti mediaciją, rengiant norminio administracinio akto projektą. Analizuojant Administracinių bylų teisenos įstatymą, įsigilinama į taikos sutarties instituto bruožus bei nustatoma, ar taikos sutarties reglamentavimas prilygsta teisminės mediacijos įdiegimui administraciniuose teismuose. Nagrinėjant Mokesčių administravimo įstatymą, gilinamasi į mokestinės paskolos bei susitarimo dėl mokesčio dydžio sąlygas, trūkumus bei mediacijos naudojimo perspektyvas. Galiausiai straipsnyje įsigilinama į Vyriausios administracinių ginčų komisijos, Mokestinės ginčų komisijos bei Seimo kontrolieriaus veiklą. Šioje straipsnio dalyje nagrinėjami teisės aktai, reglamentuojantys šių institucijų veiklą, bei nustatoma, ar šios institucijos yra įpareigojamos tarpininkauti tarp ginčo šalių, ar kitaip siekti jų sutaikymo. [Iš leidinio]

ENAdministrative Disputes, which arises between public administration agencies and private parties, is one of the areas which belong to administrative process. In most cases procedure starts by conducting internal reviews. However practice shows that internal reviews are just a beginning of long administrative procedure, which finally finishes in administrative courts. Such a long procedure is one of the reasons why society distrusts government agencies and court system. Therefore, in order to change current situation, state have to search for the alternatives means to traditional administrative complaint hearings. The solution of this problem, could be mediation, which main features such as flexibility, cost-effective, confidentiality, restoration of social and legal peace, would change current situation. Mediation in solving administrative disputes between private parties and public administration agencies is popular in United States. However, in continental Europe, mediation as an alternative to traditional administrative disputes resolution, is viewed with caution. Lithuania is not exception to continental Europe countries. However because of the changes in public needs and the caseloads in administrative courts, ability of using mediation in Lithuanian Republic administrative process, has to be analyzed by making comprehensive scientific research. [From the publication]

DOI:
10.7220/2029-4239.12.1.5
ISSN:
2029-4239
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66614
Updated:
2020-03-07 13:43:13
Metrics:
Views: 56    Downloads: 9
Export: