Ar mediatoriui kyla civilinė atsakomybė už ydingą vadovavimą mediacijos procesui?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ar mediatoriui kyla civilinė atsakomybė už ydingą vadovavimą mediacijos procesui?
In the Journal:
Teisės apžvalga [Law review]. 2014, Nr. 1 (11), p. 99-138
Keywords:
LT
Mediacija / Mediation.
Summary / Abstract:

LTPrieš daugiau nei dešimtmetį pradėtos taikyti mediacijos procedūros Lietuvoje sudarė prielaidas diskusijoms apie mediatoriaus pareigas ir jų apimtį taikinamajame tarpininkavime. Kol kas šalies teismuose nebuvo spręsta bylų dėl civilinės atsakomybės taikymo mediatoriams, tačiau šias procedūras plačiai taikančiose valstybėse – JAV, Kanadoje – pripažįstama, kad tikslinga analizuoti, ar mediatoriui gali kilti civilinė atsakomybė, jei taip, kokia apimtimi ji gali būti taikoma, bei kokios yra išlygos, kai civilinė atsakomybė mediatoriams negali būti pritaikyta. Straipsnyje buvo padarytos išvados, kad civilinė atsakomybė mediatoriui gali kilti, kai jis tam tikra apimtimi pažeidžia teisės aktais jam numatytas tarpininko pareigas (konfidencialumo, neutralumo ir nešališkumo pareigą, pareigą tinkamai parengti mediacijos dokumentus, mediatoriaus kompetentingumo pareigą, pareigą taikinamojo tarpininkavimo procedūros metu atlikti teisėtus veiksmus). Pareigų, kurių pažeidimas sukelia mediatoriaus civilinę atsakomybę, sąrašas nėra baigtinis, nes civilinės atsakomybės atsiradimo klausimas priklauso nuo mediacijos susitarimo, mediatoriaus pareigų šaltinių, mediacijos procedūros tipo bei kitų aplinkybių, vertinamų kiekvienos individualios situacijos kontekste. Prieita prie išvados, kad mediatoriams civilinė atsakomybė nekyla, jei yra taikomas teisinis imunitetas. Straipsnyje pateikiamas toks mediatoriaus imuniteto skirstymas: absoliutus, dalinis, sutartinis. Absoliutaus imuniteto atveju mediatorius savo atliekamomis pareigomis yra prilyginamas teisėjui ar arbitrui ir turi teisinę apsaugą nuo civilinės atsakomybės taikymo. Taikant dalinį imunitetą, mediatorius gali atsakyti civiline atsakomybe, jei mediacijos procedūros metu atlieka neteisėtus veiksmus, tačiau yra saugomas imuniteto tais atvejais, jei klaidos yra netyčinės. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Civilinė atsakomybė; Mediacija; Mediacija, mediatorius, mediatoriaus civilinė atsakomybė; Tarpininkavimas; Civil liability; Conciliation; Mediation; Mediation, mediator, civil liability of mediator.

DOI:
10.7220/2029-4239.11.5
ISSN:
2029-4239
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66606
Updated:
2018-02-20 04:54:56
Metrics:
Views: 61    Downloads: 16
Export: