Żyć po rozbiorach : szlachta litewska w strukturach państwowych imperium rosyjskiego

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Żyć po rozbiorach: szlachta litewska w strukturach państwowych imperium rosyjskiego
In the Book:
Szlachta : granice etniczne, wyznaniowe i cywilizacyjne / pod redakcją Tomasza Ciesielskiego, Krzysztofa Mikulskiego i Andrzeja Korytki. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2016. P. 223-240. (Szlachta i Ziemiaństwo na Ziemiach Dawnej Rzeczypospolitej)
Keywords:
LT
19 amžius; Aleksandras I, 1777-1825 (Aleksandr I, Alexander I); Lenkija (Poland); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Bajorai. Didikai. Valdovai / Gentry. Nobles. Kings; Kariuomenė / Armed forces; Abiejų Tautų Respublika. ATR (1569 - 1795) / Polish-Lithuanian Commonwealth.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriamas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštytės (LDK) bajorų gyvenimas po 1795 m. Tuo laikotarpiu bandyta suskaičiuoti visus prijungtųjų teritorijų bajorus, kurių buvo (Rusijos mastu) labai daug, apie 8-10 %, kai kuriose Žemaitijos vietose net iki 14 %. Bajorų tikrinimas (verifikacija) patikėtas gubernijų Bajoriškos verifikacijos deputacijoms. Iš pradžių joms skirti trumpi surašymo terminai buvo vis pratęsiami ir nusikėlė į XIX a. antrąją pusę. Bajorija siekė sulyginti savo mokesčius su rusiškomis gubernijomis, bet nesėkmingai. Buvusios LDK bajorija po Trečiojo Abiejų tautų respublikos (ATR) padalijimo neteko pagrindinių politinių teisių, ji neturėjo įtakos valstybės politikai, rusų valdžia nenorėjo net išklausyti jų nuomonės apie savo elgesį. Bajorija apribota gubernijų valdžios jiems duotų nurodymų vykdymu. Jai suteikta savivalda apsiribojo savo teisingumo vykdymu ir vietinės administracijos pavadavimu, nors ir išliko senųjų seimelių retorika. Visuomeninio statuso išsaugojimas reikalavo iš bajoro praeiti patikrinimo procedūrą. Be to, bajorija jautė savo materialinės padėties pablogėjimą, nes mokėjo daug didesnius mokesčius valstybei, nei kitos gubernijos: teko mokėti mokesčius iždui, daugumą kaštų naujosios teritorijos infrastruktūros kūrimui ir išlaikymui irgi finansuota iš papildomų mokesčių, vadinamų „žemės prievolėmis“. Didžiausi iš jų buvo malkos ir žvakės mokesčiai kariuomenei, reikėjo išlaikyti esančius rusų kavalerijos ir artilerijos dalinius, aprūpinti per gubernijas žygiuojančius dalinius maistu ir pašarais arkliams. Taip pat įvestas ir pašto išlaikymo mokestis.Reikšminiai žodžiai: Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Aleksandras I, 1777-1825 (Aleksandr I, Alexander I); Bajorai; Didikai ir magnatai; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Rusijos imperija (Russian Empire); Trečiasis padalijimas; 19 amžius; Alexander I; Lithuania; Nobility; Noblemen; Russian empire; The Third Partition; The beginning of 19th c.

ISBN:
9788371819209
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66580
Updated:
2022-01-04 20:39:18
Metrics:
Views: 14
Export: