Między oportunizmem a kolaboracją : obraz szlachty zaboru rosyjskiego w "Listach litewskich" Jana Ursyna Niemcewicza

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Między oportunizmem a kolaboracją: obraz szlachty zaboru rosyjskiego w "Listach litewskich" Jana Ursyna Niemcewicza
In the Book:
Szlachta : granice etniczne, wyznaniowe i cywilizacyjne / pod redakcją Tomasza Ciesielskiego, Krzysztofa Mikulskiego i Andrzeja Korytki. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2016. P. 209-222. (Szlachta i Ziemiaństwo na Ziemiach Dawnej Rzeczypospolitej)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: 1812 m. karas; 1812 metų karas; Aleksandras I, 1777-1825 (Aleksandr I, Alexander I); Janas Ursynas Niemcewiczius; Lietuvos šlėkta; Napoleono armija; Rusijos armija; Šlėkta; Alexander I of Russia; Jan Ursyn Niemcewicz; Lithuanian Szlachta; Napoleonic army; Russian army; Szlachta; The Invasion of Russia in 1812; War of 1812.
Keywords:
LT
Bajorai, didikai ir magnatai / Nobles and magnates; Napoleono armija; Rusijos armija.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomi žymaus lenkų literato, visuomenės ir politinio veikėjo Jano Ursino Niemcievičiaus (1758-1841) 1812 m. rašyti „Lietuviški laiškai“, susiję su Napoleono rengimusi karui su Rusija. Dar 1810 m. J. U. Niemcievičius, tuomet Varšuvos kunigaikštystės senato sekretorius, buvo paprašytas Napoleono karininko D. Chlapovskio paruošti memorialą apie politinę ir ekonominę buvusių Abiejų Tautų Respublikos (ATR) teritorijų, atitekusių Rusijai 1795 m. padėtį. Tokį raportą J. U. Niemcievičius paruošė ir atidavė prancūzams 1812 m. kovo mėn. Prisijungti prie aktyvios antirusiškos propagandos jis nutarė prieš pat Napoleono žygio pradžią. Laiškai datuoti 1812 m. birželio - rugpjūčio mėnesiais. J. U. Niemcievičius labai nuogąstavo, kad carizmas sugebės suskaldyti lenkakalbę buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštytės (LDK) bajoriją pažadais atkurti autonominę LDK ar net Lenkijos karalystę Rusijos imperijos sudėtyje (toks M. K. Oginskio projektas buvo ruošiamas, tik neįgyvendintas). „Lietuviškų laiškų“ tikslas buvo suagituoti lietuvių bajoriją paremti Napoleono žygį. J. U. Niemcievičiaus „Lietuvių laiškuose“ sukurti lietuvių bajorų portretai šaržuotai parodo bajorijos atsargumą ir pasyvumą, Rusijos baimę ir kitokias jų charakterio ydas. Dėl J. U. Niemcievičiaus veiklos susiformavo neteisingas lietuvių bajorų elgesio 1812 m. karo pradžioje paveikslas. Faktiškai LDK žemių bajorai gana palankiai žiūrėjo į Napoleono armijos žygį, o jų elgesys 1812 m. niekuo nesiskyrė nuo lenkų bajoro elgesio - jie jungėsi prie prancūzų armijos. Prorusiškas bajorijos sluoksnis dar nebuvo spėjęs susiformuoti.

ISBN:
9788371819209
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66579
Updated:
2020-05-04 20:39:18
Metrics:
Views: 18
Export: