Szlachta Rzeczypospolitej jako naród polityczny w oczach dyplomatów brytyjskich w okresie panowania Augusta II

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Szlachta Rzeczypospolitej jako naród polityczny w oczach dyplomatów brytyjskich w okresie panowania Augusta II
In the Book:
Szlachta : granice etniczne, wyznaniowe i cywilizacyjne / pod redakcją Tomasza Ciesielskiego, Krzysztofa Mikulskiego i Andrzeja Korytki. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2016. P. 163-174. (Szlachta i Ziemiaństwo na Ziemiach Dawnej Rzeczypospolitej)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Anarchija; Anglas; Augustas II, 1670-1733 (Frýdrichas Augùstas I, Friedrich August I, Stiprusis); Didikai ir magnatai; Diplomatas; George Woodward; Politinė tauta; Seimas; Šlėkta; Anarchy; August IInd; Augustus II the Strong; Diplomat; Englishman; George Woodward; Nobility; Political nation; Seimas; Szlachta.
Keywords:
LT
Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth; Lenkija ir Lietuva; Lenkijos ir Lietuvos Valstybė; Lenkijos-Lietuvos unija); Anarchija; Anglas; Bajorai, didikai ir magnatai / Nobles and magnates; Diplomatai / Diplomats; Diplomatija / Diplomacy; Parlamentas. Seimas / Parliament.
EN
Anarchy; August IInd; Augustus II the Strong; Englishman; Political nation; Szlachta.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgta, kaip britų diplomatai Abiejų Tautų Respublikoje vertino valdančiąją politinę bajorų „tautą“ Augusto II Sakso valdymo (1694-1733) metu. Juos stebino ir šiurpino tokie neregėti reiškiniai, kai liberum veto teisė, neregėta korupcija ir papirkinėjimas, nesibaigiančios rietenos tarp įvairių seimo grupuočių, smurtas ir keiksmai net seime ir kitos akis badančios visuomeninio gyvenimo negerovės, sudarančios bajorų „auksinę laisvę“. Stebėdami viešąją ATR valstybės erdvę, britų diplomatai įsitikino, kad bajorija negerbė teisės raidės ir linko į anarchiją. Britai buvo pripratę prie politinių laisvių, tačiau nesutapatino bajorų laisvių su tikra piliečių laisve, prastai jie vertino ir auksinę bajorijos laisvę, kuria ATR bajorai taip didžiavosi. Pagal britus ši auksinė laisvė pernelyg artima neteisei. Tenka pripažinti, kad politinė ATR erdvė, nupiešta britų diplomatų depešose į Londoną atrodo perpildyta konfliktų. Iš tų pranešimų ryškėja įsitikinimas, kad vietos bajorija drauge su jos galingiausiais atstovais tik retkarčiais sugeba pakilti virš savo ambicijų ir vidinio susiskaldymo, dėl bendradarbiavimo valstybės labui. Beveik visi britų diplomatai atkreipė dėmesį į bajorų tautą skaldančius ginčus ir kontroversijas, nesutarimus tarp provincijų, ginčus, ilgus metus skaldančius gimines, asmeninius vaidus ir konfliktus, nevieningumą netgi tarp tų, kurie susitelkdavo bendram tikslui ir negebėjimo susitarti net gresiant išorės grėsmei.

ISBN:
9788371819209
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66574
Updated:
2020-05-04 20:39:18
Metrics:
Views: 10
Export: