Kariera Jakuba Iwanowskiego, podczaszego podlaskiego

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Kariera Jakuba Iwanowskiego, podczaszego podlaskiego
In the Book:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Bajorija; Bajorų karjera; Kiškai (Kiszkas family); Kiškai (Kiszkas family); Palenkė; Palenkės vaivadija; 16 amžius; 17 amžius; 16th-17th century; Kiszka Family; Lithuania; Nobility; Noble family of Kishka; Nobles careers; Podlaskie; Podlaskie Voivodeship.
Keywords:
LT
Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth; Lenkija ir Lietuva; Lenkijos ir Lietuvos Valstybė; Lenkijos-Lietuvos unija); Bajorai, didikai ir magnatai / Nobles and magnates; Palenkė; Palenkės vaivadija.
Summary / Abstract:

LTŠiandien mažai kas žino Ivanovskių giminę, tačiau Jokūbas Ivanovskis (Jakub Iwanowski), pradėjęs karjerą raštininku Palenkėje XVII a. iškilo iki vaivadijos elito, o jo palikuonys Palenkėje vaidino reikšmingą rolę net iki XX a. vidurio. Jokūbui Ivanovskiui priklausęs dvaras Sterdyne buvo tapęs įtakingu politiniu, ūkiniu ir kultūriniu centru. Jokūbas pradėjo tarnauti Kiškoms raštininku, o netikėtai 1621 m. mirus Piotrui Kiškai, Drohičino seniūnui, nutarė pasinaudoti susidariusia situacija, kad jo įtakingas patronas nepaliko vyriškos giminės palikuonių. Jokūbas vedė Piotro Kiškos seserį, paveldėdamas nemažai velionio Kiškos palikimo ir giminės turto. Kai kurie šaltiniai leidžia manyti, jog Piotras Kiška buvo nunuodytas, o įtarimas dėl to krenta ant Jokūbo, kuris tokiu atveju galėtų atrodyti kaip visais galimais būdais siekęs karjeros ir turtų. Kaip atrodo, Jokūbui, susigiminiavusiam vedybų keliu su Kiškomis, pavyko aplink save sutelkti grupę asmenų, suinteresuotų jo palaikymu. 1626 m. Jokūbas tapo Karūnos pataurininku Palenkėje, 1630 m. buvo teisėju, Karalystės Tribunolo deputatu nuo Palenkės vaivadijos. Jis aktyviai dalyvavo savo vaivadijos politiniame gyvenime, gerai išmanė tuometinę teisę, buvo ne tik lankstus, bet ir beatodairiškas siekiant savų tikslų. Straipsnyje įvedama nemažai naujos archyvinės medžiagos iš Pagrindinio senųjų aktų archyvo Varšuvoje. Paliečiamas klausimas ir apie Kiškų giminės turtus Lietuvoje, nes Ivanovskiams atsisakius pretenzijų į juos, Mykolas ir Kristupas Kiškos už tai jiems išmokėjo 100 tūkstančių lenkiškų zlotų kompensacijos.

ISBN:
9788371819445
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66569
Updated:
2020-08-03 18:55:07
Metrics:
Views: 10
Export: