Szlachta powiatu chojnickiego w świetle spisów landratury z lat 1893-1903

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Szlachta powiatu chojnickiego w świetle spisów landratury z lat 1893-1903
In the Book:
Szlachta : granice etniczne, wyznaniowe i cywilizacyjne / pod redakcją Tomasza Ciesielskiego, Krzysztofa Mikulskiego i Andrzeja Korytki. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2016. P. 87-123. (Szlachta i Ziemiaństwo na Ziemiach Dawnej Rzeczypospolitej)
Keywords:
LT
20 amžius; 19 amžius; Liaudies kultūra / Folk culture; Dvarų kultūra / Manor culture; Socialinė padėtis / Social situation; Bajorai. Didikai. Valdovai / Gentry. Nobles. Kings; Lokalioji istorija / Local history.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama Chojnicės pavieto (Pamario vaivadija Karališkoje Prūsijoje) bajorija. Abiejų Tautų Respublikos (ATR) laikais Chojnicės pavietas nesudarė atskiro administracinio vieneto. Situacija pasikeitė po Pirmojo ATR padalijimo 1772 m., kai teritorija atiteko Prūsijai. Chojnicė tapo pavieto centru. Pagal savo etninę sudėtį pavietas buvo tautų mozaika. Pavieto centras iki pat Pirmojo pasaulinio karo buvo vokiškas, dalis pavieto buvo lenkiška, didžiojoje pavieto dalyje gyveno kašubai. Prūsijos valdžia liepė vietos bajorijai prisiekti naujajam valdovui. Kas negalėjo atvykti asmeniškai, turėjo Marburgan atsiųsti pavaduotoją. Visų tada prisiekusių bajorų sąrašai publikuoti 1909 m. Vėliau valdžia reguliariai sudarinėjo vasalų sąrašus (Vasallenlisten, Vasallentabelen). Seniausiieji sudaryti 1774 ir 1776 m. (publikuoti 1911 m.). Valstybiniame archyve Bydgošče yra du stori „Vasalų tabelių“, apimančių 1837-1918 m., bloknotai, kurie ir buvo šaltinis šiam tyrimui. Straipsnyje nagrinėjami XIX a. pabaigoje Prūsijos valdžios vykdyti Chojnicės pavieto bajorų surašymai. Konstatuota, kad vokiška valdžia stengėsi padidinti vokiečių bajorų dalį, eliminuodama iš bajorų smulkiausius lenkų ir kašubų bajorus. Straipsnis papildytas informatyviomis lentelėmis (beveik pusė straipsnio apimties), parodančiomis šio pavieto bajorijos struktūrą pagal 1893 ir 1903 m. surašymų duomenis.Reikšminiai žodžiai: Amatininkas; Bajorija; Dvarininkija; Kaimas; Miestas; Prūsija; Socialinė padėtis; Šlėkta; Žemdirbys; Boyars; Craftsman; Landlords; Nobility; Prussia; Social conditions; Szlachta; Tiller; Town; Village.

ISBN:
9788371819209
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66568
Updated:
2020-05-04 20:39:18
Metrics:
Views: 11
Export: