Studentų asmeninio augimo iniciatyvos ir akademinės gerovės sąsajos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studentų asmeninio augimo iniciatyvos ir akademinės gerovės sąsajos
Alternative Title:
Links between students’ personal growth initiative and academic well-being
In the Journal:
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study.
Summary / Abstract:

LTStudentams neišvengiamai reikalingi tam tikri asmeniniai ištekliai, kuriais naudodamiesi galėtų adaptyviai funkcionuoti, nepaisydami karjeros kelyje kylančių sunkumų. Vienas iš potencialių asmeninių išteklių, prisidedančių prie gerovės ir karjeros sėkmės, yra asmeninio augimo iniciatyva, apibrėžiama kaip aktyvus ir tikslingas įsitraukimas į savęs keitimo procesą. Tyrimo tikslas. Tyrimo tikslas buvo ištirti asmeninio augimo iniciatyvos sąsajas su studentų akademine gerove, apimančia įsitraukimą į studijas, pasitenkinimą studijų pasirinkimu ir pasitenkinimą gyvenimu. Metodika. Tyrime dalyvavo 235 kolegijos ir universiteto studentai. Tyrimo dalyviai pildė anoniminį klausimyną. Rezultatai. Buvo rasti statistiškai reikšmingi teigiami ryšiai tarp tyrimo kintamųjų. Vienas iš asmeninio augimo iniciatyvos komponentų – tikslingas elgesys – statistiškai reikšmingai teigiamai prognozavo studentų įsitraukimą į studijas, pasitenkinimą studijų pasirinkimu ir pasitenkinimą gyvenimu. Išvados. Tyrimo rezultatai patvirtina, kad asmeninio augimo iniciatyva gali būti reikšmingas studentų, bepradedančių karjeros kelią, akademinės gerovės išteklius. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Asmeninio augimo iniciatyva; Ištekliai; Pasirinkimu; Pasitenkinimas gyvenimu; Pasitenkinimas studijų programos; Pasitenkinimas studijų programos pasirinkimu; Įsitraukimas į studijas; Academic major satisfaction; Personal growth initiative; Resources; Satisfaction with life; Study engagement.

ENStudents inevitably need certain resources to adaptively function despite challenges in their career paths. One of the possible personal resources that contribute to individuals’ well-being and career success is the personal growth initiative, which can be defined as an active and intentional involvement in the self-change process. Purpose. The purpose of this study was to explore the links between personal growth initiative and students’ academic well-being, indicated by satisfaction with life, academic major satisfaction and study engagement. Method. 235 undergraduate university and college students participated in the study. The participants filled anonymous questionnaires. Results. Positive significant links between study variables were found. One of the components of personal growth initiative – intentional behavior – was a significant predictor of students’ engagement, academic major satisfaction and satisfaction with life. Conclusions. The results of the study suggest that personal growth initiative might be an important resource for students when they start their career path in an academic setting. [From the publication]

DOI:
10.15388/JMPD.2016.5.5
ISSN:
2029-9958; 2351-4620
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66548
Updated:
2021-04-14 13:00:34
Metrics:
Views: 13    Downloads: 2
Export: