A Psychometric evaluation of the Lithuanian version of the 14-item resilience scale (RS-14)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
A Psychometric evaluation of the Lithuanian version of the 14-item resilience scale (RS-14)
Alternative Title:
Trumposios psichologinio atsparumo skalės (RS-14) lietuviškos versijos psichometrinės charakteristikos
In the Journal:
Keywords:
LT
Atsparumas; Charakteristikos; Lietuviška versija; Psichologinio atsparumo skalės trumpoji versija RS-14; Psichometrinės; Psichometrinės charakteristikos.
EN
14-Item Resilience Scale; Lithuanian version; Psychometric properties; Resilience; Resilience Scale.
Summary / Abstract:

LTPsichologinis atsparumas – tai gebėjimas prisitaikyti prie gyvenime iškylančių sunkumų. Vienasiš būdų įvertinti psichologinį atsparumą yra Psichologinio atsparumo skalė ir jos trumpoji versija (RS-14).Šio tyrimo tikslas yra pristatyti RS-14 lietuviškos versijos psichometrines charakteristikas. Metodika. Iš viso 980 Lietuvos suaugusiųjų, 42 proc. vyrų ir 58 proc. moterų, nuo 18 iki 86 metų amžiaus, užpildė RS-14, Pasaulio sveikatos organizacijos geros savijautos rodiklį (WHO-5), Gyvenimo orientacijos testą (LOT -R) ir Traumos simptomų klausimyną (TSQ). Rezultatai. Lietuviška RS-14 versija pasižymėjo gerais patikimumo ir validumo rodikliais. Cronbach’o alpha buvo 0,90 ir patvirtinamosios faktorių analizės rezultatai pagrindė RS-14vieno faktoriaus modelio tinkamumą. RS-14 balai nebuvo susiję su tyrimo dalyvių amžiumi, tačiau vyrų psichologinio atsparumo balai buvo reikšmingai didesni, nei moterų. Išvados. Tyrimo rezultatai patvirtina lietuviškos RS-14 versijos patikimumą ir validumą. [Iš leidinio]

ENResilience is an ability to adapt successfully to adversities in life. One of the measures to assess trait resilience is the Resilience Scale and its short version, the 14-Item Resilience Scale (RS-14). The aim of this study is to investigate the psychometric properties of the Lithuanian version of the RS-14. Methods. The RS-14, the World Health Organization well-being index (WHO-5), the Revised Life Orientation Test (LOT-R) and the Trauma Screening Questionnaire (TSQ) were administered to 980 Lithuanian adults, 42% males and 58% females, between 18 to 86 years old. Results. The Lithuanian version of the RS-14 demonstrated good reliability and validity. Cronbach’s alpha was .90 and CFA indices suggested a fair-to-good model fit of a one-factor RS-14 solution. There was no significant effect of age on the RS-14 scores, but males scored significantly higher than females. Conclusions. The study confirms that the Lithuanian version of the RS-14 is a valid and reliable instrument to measure resilience. [From the publication]

DOI:
10.15388/JMPD.2016.5.4
ISSN:
2029-9958; 2351-4620
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66547
Updated:
2021-04-14 13:00:34
Metrics:
Views: 16    Downloads: 2
Export: