Trauma disclosure on social networking websites and psychological well-being

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Trauma disclosure on social networking websites and psychological well-being
Alternative Title:
Traumos atskleidimas internetiniuose socialiniuose tinkluose ir psichologinė gerovė
In the Journal:
Keywords:
LT
Internetas / Internet; Psichologija / Psychology; Sveikata / Health.
Summary / Abstract:

LTTraumos atskleidimas gali būti susijęs su geresne psichine ir fizine sveikata ir padėti atsigauti po traumos. Internetu pasiekiami socialiniai tinklai keičia socialines sąveikas ir tampa didele kasdienio socialinio gyvenimo dalimi. Šio tyrimo tikslas buvo nustatyti, ar traumos atskleidimas socialinių tinklų puslapiuose yra susijęs su didesne psichologine gerove. Metodai. Tyrime dalyvavo 70 asmenų nuo 18 iki 65 metų amžiaus, iš jų 37.1 proc. (n = 26) vyrų. Trauminei patirčiai įvertinti buvo naudotas Trauminės patirties klausimynas (LEC), psichologinė gerovė vertinta Psichologinės gerovės klausimynu (WBQ). Taip pat naudoti klausimai, skirti atsiskleidimo socialinių tinklų puslapiuose elgesiui vertinti. Rezultatai. Tyrimo dalyvių, kurie nurodė atskleidę savo trauminę patirtį socialinių tinklų puslapiuose, psichologinė gerovė nesiskyrė nuo tų, kurie nurodė niekada neatskleidę savo trauminės patirties socialinių tinklų puslapiuose. Išvados. Rezultatai rodo, kad dauguma tyrimo dalyvių neatskleidžia savo trauminių patirčių socialinių tinklų puslapiuose ir atskleidimas socialinių tinklų puslapiuose nebuvo susijęs su dalyvių psichologine gerove. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Internetiniai socialiniai tinklai; Itraumos atskleidimas; Psichologinė gerovė; Raumos atskleidimas; Disclosure; Psychological well-being; Social networking websites; Trauma; Well-being.

ENTrauma disclosure is associated with mental health; it could also facilitate trauma recovery. Social networking websites are transforming social interactions and becoming a big part of everyday social life. The aim of the study was to analyze how trauma disclosure on social network sites is associated with psychological well-being. Methods. A total of 70 participants, 37.1% (n = 26) men, aged from 18 to 65, participated in this study. The Life Event Checklist (LEC) was used to assess traumatic experiences. The Psychological Well-being Questionnaire was used to assess psychological well-being. Questions measuring disclosure behavior on social network sites developed by the authors of this study were also included. Results. Participants that reported disclosing and participants that reported never disclosing their traumatic experiences on social networking sites did not differ in their psychological well-being. Conclusions. Results suggest that the majority of study participants did not disclose traumatic experiences on social networking sites. The disclosure of traumatic events on social network websites was not associated with psychological well-being. [From the publication]

DOI:
10.15388/JMPD.2016.5.1
ISSN:
2029-9958; 2351-4620
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66545
Updated:
2021-04-14 09:13:08
Metrics:
Views: 9    Downloads: 4
Export: