Šeimos istorinių traumų patirtis, naudojami sunkumų psichologinės įveikos būdai ir jų ryšys su psichologiniu atsparumu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šeimos istorinių traumų patirtis, naudojami sunkumų psichologinės įveikos būdai ir jų ryšys su psichologiniu atsparumu
Alternative Title:
Family historical trauma experience, coping strategies and their relationship with psychological resilience
In the Journal:
Keywords:
LT
Sveikata / Health.
Summary / Abstract:

LTKlinikinėse imtyse aptinkamas neigiamų traumavimo padarinių perdavimas iš kartos į kartą, tačiau bendrojoje populiacijoje nustatoma, kad nukentėjusių šeimų palikuonys gali pasižymėti netgi didesniu psichologiniu atsparumu. Tyrimo tikslas. Šiuo tyrimu siekiama geriau suprasti psichologinį nukentėjusių šeimų palikuonių atsparumą, įvertinant jų naudojamus sunkumų įveikos būdus. Metodika. Iš viso tyrime dalyvavo 746 asmenys (40,8 % vyrų ir 59,2 % moterų). Tyrimo dalyvių buvo prašoma nurodyti, ar jų šeimos nariai yra nukentėję nuo okupacinių režimų, atsakyti į klausimus apie dažniausiai naudojamus sunkumų įveikos būdus, atsparumą, optimizmą ir ateities viltingumą. Rezultatai. Asmenys, kilę iš nukentėjusių nuo okupacinių režimų šeimų, dažniau meldžiasi, dažniau stengiasi įveikti sunkumus patys, be kitų pagalbos, tačiau kartu dažniau kreipiasi į šeimos narius ar draugus pagalbos. Išvados. Asmenys, kilę iš nukentėjusių šeimų, visomis prasmėmis aktyviau imasi spręsti problemas– ar tai darytų patys, ar kreiptųsi į savo artimuosius pagalbos, ar pasitelktų religinę praktiką. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Nukentėjimas nuo okupacinių režimų; Režimų, atsparumas; Sunkumų psichologinė įveika; Sunkumų psichologinė įveika, šeimos trauminė patirtis, nukentėjimas nuo okupacinių; Šeimos trauminė patirtis; Family traumatic history; Psychological coping strategies; Psychological coping strategies, family traumatic history, victims of occupational regimes, resilience; Resilience atsparumas; Victims of occupational regimes.

ENNegative effects of trauma transmission from generation to generation are observed in clinical samples; however, general population studies show that the offspring of victim families may have even greater psychological resilience. This study aims to achieve a better understanding of psychological resilience among the offspring of the victim families, considering their use of coping skills. Methodology. A total of 746 people (40.8% men and 59.2% women) participated in the current study. Participants were asked to indicate whether their family members are victims of occupational regimes, to answer questions about their coping strategies, resilience, optimism and hopefulness for the future. Results. Individuals who come from victim families more often than those with no historical trauma experiences in their family pray and try to overcome the difficulties themselves without the help of others, but at the same time, are more likely to turn to family members or friends for help. Conclusions. People of the affected families take more active problem solving - do so themselves or seek help from their loved ones, or use their religious practices. [From the publication]

DOI:
10.15388/JMPD.2015.4.10
ISSN:
2029-9958; 2351-4620
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66543
Updated:
2021-04-14 13:00:40
Metrics:
Views: 13    Downloads: 8
Export: