Trauminės ir stresinės patirties sąsajos su psichologine gerove

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Trauminės ir stresinės patirties sąsajos su psichologine gerove
Alternative Title:
Relationship between traumatic and stressful experiences and psychological well-being
In the Journal:
Keywords:
LT
Psichologija / Psychology; Sveikata / Health.
Summary / Abstract:

LTDauguma žmonių per gyvenimą patiria bent vieną potencialiai trauminį įvykį, dar daugiau susiduria su mažiau sukrečiančiais – stresiniais įvykiais. Tyrimai atskleidžia ne tik negatyvius, bet ir pozityvius pokyčius po sukrečiančių įvykių, vis dažniau yra analizuojama psichologinė gerovė. Šio tyrimo tikslas yra įvertinti psichologinės gerovės, patirtų potencialiai trauminių įvykių ir patirtų stresorių sąsajas. Tyrime dalyvavo 626 Lietuvos gyventojai (59,9 % moterų, 40,1 % vyrų) nuo 18 iki 89 metų, amžiaus vidurkis 39 metai. Naudoti psichologinės gerovės klausimynas (WBQ), trumpas traumos klausimynas (BTQ), adaptacijos sutrikimų subjektyvaus vertinimo klausimyno stresorių skalė (AjD-S), įvykio poveikio skalė – revizuota (IES-R). Struktūrinio modeliavimo analizė atskleidė asmens savijautos teigiamų (psichologinės gerovės) ir neigiamų (potrauminio streso) dėmenų abipuses sąsajas su patirtais sukrečiančiais įvykiais. Šie rezultatai leidžia kelti prielaidą, kad psichologinė gerovė yra vienas iš atsparumo veiksnių sukrečiančių patyrimų kontekste. Galima manyti, kad tiek pozityvūs, tiek negatyvūs asmens savijautos komponentai gali veikti tolesnį asmens patyrimą, arba veikti kaip apsauginiai ar rizikos veiksniai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Adaptacijos sutrikimai; Adaptacijos sutrikimas; Psichologinė gerovė; Stresinė patirtis; Trauma; Psychological well-being; Stressful experience; Stressfull experience; Trauma.

ENThe majority of people experience at least one potentially traumatic event during their lifetime, and even more experience less traumatic, so-called stressful events. Studies have revealed that it is possible not only to have negative but also positive outcomes after traumatic events, and more and more studies seek to study psychological well-being. The aim of this study is to analyze the relationship between psychological well-being and potentially traumatic and stressful life experiences. Sample of 626 participants (59.9% women, 40.1% men) from the Lithuanian general population with the mean age 39.00 years (range, 18 to 89 years) participated in the study. The following instruments were used: the Psychological Well-Being Questionnaire (WBQ), the Brief Trauma Questionnaire (BTQ), the Adjustment Disorder Stressor list (AjD-S), the Impact of Event Scale – Revised (IES-R). The structural modelling analysis revealed the positive (psychological well-being) and the negative (posttraumatic stress) aspects of a person’s feelings to be reciprocally related with stressful life experiences. These results enable to raise the assumption that psychological well-being might be one of resilience aspects in the context of staggering life experiences. It may be considered that both positive and negative components of person’s feelings might have an influence on the further experience and function as protective or risk factors. [From the publication]

ISSN:
2029-9958; 2351-4620
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66529
Updated:
2021-04-14 13:00:46
Metrics:
Views: 60    Downloads: 19
Export: