Prakalbinti artimojo dėl savižudybės netekusįjį - iššūkis tyrėjui ar gedinčiajam?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prakalbinti artimojo dėl savižudybės netekusįjį - iššūkis tyrėjui ar gedinčiajam?
Alternative Title:
Make suicide survivor to talk - challenge to researcher or to bereaved?
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Gedulas po savižudybės; Nusižudžiusiųjų artimieji; Stigmatizacija; Vengimas; Avoidance; Bereavement after suicide; Stigmatization; Suicide survivors.
Keywords:
LT
Socialinės problemos / Social problems; Stigmatizacija; Vengimas.
EN
Avoidance; Stigmatization.
Summary / Abstract:

LTKad visuomenė nėra linkusi kalbėti apie savižudybės reiškinį, žinoma jau seniai. Tyrimais patvirtinama, kad gedintieji dėl artimojo savižudybės yra labiau socialiai atriboti arba patys labiau atsiriboja nuo aplinkinių. Taigi šio tyrimo tikslas: geriau suprasti, kodėl gedintieji po artimojo savižudybės vengia kalbėti apie savo patirtį. Metodika: duomenys rinkti pusiau struktūruotu interviu ir analizuoti teminės analizės būdu. Tyrime dalyvavo 23 artimo šeimos nario netekę asmenys. Rezultatai ir išvados: daugumos respondentų pasakojimuose atsispindi vengimas kalbėti apie mirusįjį, mirtį, savižudybę ar gedulą ir tai, kad nenoras kalbėti yra susijęs tiek su gedinčiaisiais, tiek su jų artimaisiais. Nekalbėti skatina paties gedinčiojo atsiribojimas dėl taikomų specifinių įveikos strategijų, gedinčiojo savijautos, jausmų, manymo, kad aplinkiniai nėra pajėgūs suprasti, noro apsaugoti save ir mirusį artimąjį. Gedinčiojo aplinkiniai taip pat gali siekti atsiriboti nuo gedinčiojo, nes baiminasi jo reakcijos, jiems sunku jį suprasti. Be to, prie vengimo prisideda ir visuomenėje sklandantys stereotipai apie savižudybes bei gedulą. [Iš leidinio]

ENIt is known that society is not inclined to talk about suicide. Studies confirm that people bereaving after the suicide of close one are more socially isolated or isolate themselves more. Therefore, this study was made with the aim to understand why suicide survivors avoid talking about their experience. In this study, 23 participants took part All of them survived the suicide of a close family member. Most narratives of participants show avoidance to talk about the deceased, death, suicide, or grief. They also reflect that this avoidance is two-sided. On the one hand, bereaved persons themselves avoid talking because avoidance is their coping strategy and they believe that other people are not able to understand their emotions or wish to protect themselves and the deceased family member. On the other hand, people around the bereaved ones may seek to keep distance because they are afraid of bereaved persons’ emotions and reactions and cannot understand grief well. Moreower, the stereotypes prevalent in society might also have influence here. Therefore, it is a challenge to both bereaved persons and people around them to break the suicide tabu in society. [From the publication]

ISSN:
2029-9958; 2351-4620
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66527
Updated:
2021-04-14 13:00:45
Metrics:
Views: 5    Downloads: 1
Export: