Kūno vaizdo ir socialinių interneto tinklų naudojimo ypatumų sąsajos paauglystėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kūno vaizdo ir socialinių interneto tinklų naudojimo ypatumų sąsajos paauglystėje
Alternative Title:
Relationship between the body image in adolescent boys and girls and the use of internet social networks
In the Journal:
Keywords:
LT
Jaunimas / Youth; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTPaauglių kūno vaizdas ir žiniasklaida jau ilgą laiką yra tyrinėjami psichologų visame pasaulyje. Tačiau mokslinėje literatūroje stinga empirinių duomenų apie paauglių kūno vaizdo ir socialinių interneto tinklų naudojimo ypatumų sąsajas. Tyrimo tikslas. Šio tyrimo tikslas buvo ištirti naudojimosi „Facebook“ socialiniu interneto tinklu ir sudaiktinto savo kūno suvokimo (kūno stebėjimo ir kūno gėdijimosi) ryšius paauglystėje. Tyrime dalyvavo 172 respondentai, iš kurių 167 – „Facebook’o“ vartotojai. Metodika. Tyrimo dalyviai pildė sudaiktinto kūno suvokimo paaugliams (Lindberg, Hyde, & McKinley, 2006), „Facebook’o“ intensyvumo (Ellison, Steinfield, & Lampe, 2007), „Facebook“ įsisavinimo (Watanyoo & Wornachanok, 2011) ir „Facebook’o“ nuotraukų publikavimo skales. Rezultatai. Rezultatai atskleidžia, kad paauglės merginos ir paaugliai vaikinai, kurie intensyviau naudojasi „Facebook’u” ir yra labiau įsisavinę “Facebook” naudojimosi būdus ir labiau užsiima su nuotraukų publikavimu susijusia veikla, yra labiau linkę sudaiktintai suvokti savo kūną. Išvados. Pateikiamos išvados rodo, kad paauglių intensyvesnis, įvairesnis ir su nuotraukomis susijęs naudojimasis socialiniais interneto tinklais siejasi su didesniu polinkiu sudaiktintai suvokti savo kūną. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kūno vaizdas; Paauglystė; Paauglystė, internetiniai socialiniai interneto tinklai, socialinis lyginimas, kūno vaizdas,; Socialiniai interneto tinklai; Socialinis lyginimas; Sudaiktintas kūno suvokimas; Adolescence; Adolescence, social networking sites, social comparison, body image, objectified body consciousness; Body image; Objectified body consciousness; Social comparison; Social networking sites.

ENIn the last decade, a lot of research has been done on the body image in adolescents and media effects on it. However, there is a lack of empirical research about the new media sphere called the Internet Social Networks and its effects on body image dissatisfaction in adolescent boys and girls.This paper analyses the relationship between use of the Facebook social networking site and the objectified body consciousness (body surveillance and shame) in adolescents. The theoretical background used is The theoretical background used is the Social Comparison theory (Festinger, 1954). Method. In total, there were 172 participants in the research, of them 167 were users of the were users of the The theoretical background used is the Social Comparison theory (Festinger, 1954). Method. In total, there were 172 participants in the research, of them 167 were users of the social networking site. The participants filled in the Measure of Objectified Body Consciousness for Preadolescent and Adolescent Youth Scale (Lindberg, Hyde, McKinley, 2006), the Facebook Intensity Scale (Ellison, Steinfield, Lampe, 2007), the Measurement of the Adoption of Facebook.com Scale (Watanyoo & Wornchanok,2011) and the Facebook Pictures Scale. Results. The results of the research suggest that there is a significant relationship between the use of Facebook social networking site and the objectified body consciousness in adolescent boys and girls. The use of the Internet social network sites is related to the objectified body consciousness in adolescent boys and girls. [From the publication]

ISSN:
2029-9958; 2351-4620
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66523
Updated:
2021-04-14 13:00:42
Metrics:
Views: 24    Downloads: 6
Export: