Tautinio identiteto pliuralizmas: tarp etnolingvistinės tautos ir pasaulio lietuvybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tautinio identiteto pliuralizmas: tarp etnolingvistinės tautos ir pasaulio lietuvybės
Alternative Title:
Plurasim of national identity: between ethnolinguistic identity and global Lithuanianness
In the Journal:
Inter-studia humanitatis. 2016, Nr. 19, p. 8-24. Alternatyvių vertybių, tapatumo ir kūrybiškumo tyrimai kintančiuose kontekstuose
Keywords:
LT
Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Migracija / Migration.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje analizuojami šiandieninio tautinio identiteto rekonceptualizacija ir darybos būdai. Tautinis identitetas pristatomas, viena vertus, kaip sistemos kontroliuojamas ir prižiūrimas objektas, kita vertus, kaip laisvai kuriama kasdienė praktika. Siekiant išskleisti tautinio identiteto prigimtį, straipsnyje aptariama identiteto ir subjekto teorija, parodant, kad pliuralistinė identiteto prigimtis, atstovaujanti naratyvinei subjektyvybei, šiandien yra traktuojama kaip dalomas objektas, kitaip tariant, kaip patybė ar dentitetas. Dėl intensyvios migracijos, globalizacijos identitetas tampa kontekstualus, daugiamatis, tekantis. Straipsnyje akcentuojama, kad maišantis tradicijai ir šiuolaikiškumui negana vien tik laikytis tradicinės tautinio identiteto sampratos. Šiandien tautinis identitetas, lietuviškumo kontekste išsiskiriantis išteritorinimu, išcentrinimu, pliuralizmu, tampa pasaulio lietuvybės diskursu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kintančios Tapatybės; Migracija; Pasaulio lietuvybė; Subjektas; Tautinis identitetas; Changing Identities; Global Lithuanianness; Lithuania; Migration; National identity; Subject.

ENReconceptualisation and derivation techniques of national identity are analyzed in the paper. On the one hand, ethnic identity is presented as an object controlled and monitored by the system, on the other hand, as a freely created daily practice. The theory of identity and the subject in order to explain national identity by showing a plural nature of identity representing that subjectivity of a narrative should be treated as a divisible object, in other words as dentity, is discussed in the paper. In that way identity becomes contextual, multidimensional and fluid. It is emphasized that while mixing tradition and modernity it is not enough only to follow a traditional concept of national identity. Today, in the context of deterritorisation, discourses on Lithuanian identity focus on pluralistic Lithuanian identity. [From the publication]

ISSN:
1822-1114
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66500
Updated:
2018-12-17 14:12:14
Metrics:
Views: 16    Downloads: 8
Export: