Lietuvių ir prūsų kulto tarnai: Criwe

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių ir prūsų kulto tarnai: Criwe
Alternative Title:
Lithuanian and Prussian pagan priests: Criwe
In the Journal:
Gimtasai kraštas. 2017, t. 12, p. 5-10
Keywords:
LT
Senieji tikėjimai / Old religion.
Summary / Abstract:

LTLietuviams ir prūsams priskiriamuose rašytiniuose šaltiniuose randame bent kelis ikikrikščioniškojo laikotarpio kulto tarnų (žynių) pavadinimus: Tulissones, Ligaschones (Kristburgo sutartis), Criwe (P. Dusburgietis), crywe kyrwaito, waidolotten (S. Grunau), Wourschkaity, Segnote, waideler / weideler (Sūduvių knygelė), Maldininks, Weiduluttin (M. Pretorijus). Iki šiol baltų religijos tyrinėjimuose daugiausia dėmesio buvo skirta klasikinės prūsų pagonybės kulto tarnams. Retkarčiais nagrinėtos konkrečios jų funkcijos, veikla religijos kaitos kontekste, nors dažniausiai tyrinėtojai apsiribodavo etimologiniais jų vardų aiškinimais. Šioje publikacijoje susitelksime ties krivio (Criwe) vardo, statuso ir funkcijų klausimais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Krivis (Criwe); Kulto tarnai; Lietuvių ir prūsų pagonybė; A pagan priest (Criwe); Cult servants; Lithuanian and Prussian paganism; Pagan priest (Criwe).

ENIn the sources considered to be Lithuanian and Prussian there are found some names of pagan priests of the pre-Christian period: Tulissones, Ligaschones (Treaty of Christburg), Criwe (Peter von Dusburg), crywe kyrwaito, waidolotten (Simon Grunau), Wourschkaity, Segnote, waideler / weideler (Sūduviai Book), Maldininks, Weiduluttin (Mätthaus Prätorius). Up to now Baltic religion researches focused on “the classical Prussian paganism” priests. Occasionally their specific functions and activities in the context of the religion changes were analyzed, though the researches usually limited themselves to etymological interpretation of their names. This publication describes the pagan priest’s (Criwe) name, status and functions. [From the publication]

ISSN:
2029-0101
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66459
Updated:
2019-10-18 11:13:24
Metrics:
Views: 10    Downloads: 6
Export: