Intelektinė nuosavybė kaip e-verslo ir e-valdžios plėtros veiksnys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Intelektinė nuosavybė kaip e-verslo ir e-valdžios plėtros veiksnys
Alternative Title:
Intellectual property as an element of e-business and e-government development
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2006, Nr. 17, p. 104-114
Summary / Abstract:

LT[…] Intelektinė nuosavybė arba žinios yra inovacijų visose visuomenės gyvenimo srityse, ypač elektroninėje erdvėje, šaltinis. Elektroninė erdvė apima tokias sritis kaip e. demokratija, e.valdžia, e. verslas, e. sveikata, e. mokymasis ir kitas. Tikslinga nagrinėti e. verslą ir e. valdžią, nes šios sritys daugelyje […] valstybių yra priskiriamos prie prioritetinių žinių visuomenės plėtros krypčių. […] Autorės keliamas tikslas – išanalizuoti pagrindines intelektinės nuosavybės perdavimo tarp mokslo, verslo ir valdžios institucijų tendencijas e. verslo ir e. valdžios kontekste bei pagrįsti intelektinės nuosavybės svarbą šių sričių plėtrai. Straipsnyje pateikiama intelektinės nuosavybės perdavimo mokslo, verslo ir valdžios institucijoms analizė, intelektinės nuosavybės panaudojimo e. verslo ir e. valdžios plėtrai potencialo įvertinimas, užsienio valstybių pavyzdžiais pagrįsti intelektinės nuosavybės perdavimo principai ir tų principų pritaikymo galimybės Lietuvoje. Nagrinėjama Lietuvoje vyraujanti intelektinės nuosavybės perdavimo samprata, e. verslo ir e. valdžios iniciatyvos bei šių sričių plėtra. Autorė išvadose pabrėžia intelektinės nuosavybės ir jos perdavimo svarbą e. verslo ir e. valdžios plėtrai Lietuvoje bei siūlo intelektinės nuosavybės perdavimo modelį, kuris suformuluotas atsižvelgiant į užsienio valstybių patirtį bei Lietuvos kontekstą. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Intelektinė nuosavybė; Intellectual property.

EN[…] Intellectual property or knowledge is the source of innovation in every area of life, and in the electronic space in particular. The electronic space covers such areas as e-democracy, e-government, e-business, e-health, e-learning, etc. There is a point in discussing e-business and e-government as many countries class such areas as priority axes of development of the society of knowledge. […] The author has a goal of analysing the principal tendencies of exchanging intellectual property among science, business and governmental institutions within the context of e-business and e-government and substantiating the importance of intellectual property for the development of those areas. The article provides an analysis of transfers of intellectual property to science, business and government institutions, an assessment of the potential of using intellectual property for the development of e-business and e-government, introduces the principles of transferring intellectual property that are based on examples of foreign countries as well as the possibilities to apply them in Lithuania. It also delves into the concept of intellectual property transfer that prevails in Lithuania, e-business and e-government initiatives and the development of these areas. In her conclusions, the author stresses the significance of intellectual property and its transfers for the development of e-business and e-government in Lithuania and proposes her own model of transfers of intellectual property.

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Subject:
Related Publications:
Intellectual property rights within the university : the Lithuanian and US examples / Dennis S. Karjala, Mindaugas Kiškis. Intelektinė ekonomika. 2011, Nr. 1(9), p. 65-84.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6619
Updated:
2018-12-17 11:49:25
Metrics:
Views: 16    Downloads: 1
Export: