Čiurlionio muzikinės kūrybos percepcija karo metais (1941–1944)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Čiurlionio muzikinės kūrybos percepcija karo metais (1941–1944)
Alternative Title:
Perception of Čiurlionis’ musical creation during the war (1941–1944)
In the Journal:
Menotyra. 2016, t. 23, Nr. 3, p. 204-214
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
1941–1944; 1941–1944 m.; Karo ir vokiečių okupacijos metai; Kultūrinė rezistencija; M. K. Čiurlionis; Simfoninė poema Miške; Simfoninė poema „Miške“; Čiurlionis.
EN
1941–1944; Cultural resistance; M. K. Čiurlionis; Symphonic poem "In the Forest"; Symphonic poem Miške (In the Forest); War and German occupation years; Čiurlionis.
Summary / Abstract:

LTKaro ir vokiečių okupacijos metais (1941–1944) kultūra, suvokiama kaip sąmoningas pasipriešinimas, tapo viena svarbiausių būties išraiškų. Įtempto dvasinio klimato sąlygomis plėtojosi ir muzikinis gyvenimas, kai kuriose srityse ypač aktyviai. Originalios lietuvių kompozitorių kūrybos karo metais būta nedaug, tačiau anksčiau sukurtąją liudijo simfoniniai, kameriniai koncertai. Šio laikotarpio koncertinio gyvenimo kontekstuose pastebimai skleidėsi ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūryba, dažniausia atstovaujama simfoninės poemos „Miške“ („Jūra“ neskambėjo nė karto). Simboliška, kad „Miške“ pradėjo ir pirmąjį karo metų koncertų sezoną Vilniuje 1941 m. rugsėjo mėnesį. Vėliau skambėjo ir dar keletą kartų. Nagrinėjant Čiurlionio muzikinės kūrybos percepciją karo metais, svarbiu šaltiniu tampa amžininkų atsiminimai ir spauda, kuri į muzikinio gyvenimo įvykius atsiliepė labai aktyviai. To meto spaudos skiltyse, skirtose Čiurlionio muzikai, išsamios interpretacijos analizės nėra daug, o naujų kūrybos nagrinėjimų bemaž neaptiksime. Šio kompozitoriaus muzikos palikimo vertinimai karo metais veikiau skleidžiasi kaip po 1940–1941 m. sovietmečio patirties į kasdienį gyvenimą sugrįžtančios pastovios kultūros vertybės, garbingi praeities simboliai, kaip pasipriešinimo okupacijai ir tautinio identiteto gynybos priemonė. [Iš leidinio]

ENDuring the years of war and German occupation (1941-1944), culture, perceived as conscious resistance, became one of the most important expressions of existence. At the harsh spiritual climate conditions, music world was also developing, in some areas particularly actively. There was not a lot of original work by Lithuanian composers during the war years, however, previously created works were performed in the symphonic and chamber concerts. In the contexts of the concert life of this period of time work of Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, most often represented by his symphonic poem "Miške" ("In the Forest") ("Jūra" ("Sea") was not performed), was unfolding noticeably. It is symbolic that "Miške" started the first concert season of the war years in Vilnius in September of 1941. Later it was performed several more times. When examining the perception of Čiurlionis' musical creative work during the war years, an important source is memories of contemporaries and press, which was actively reacting to the events of the music world. There was not much in-depth interpretation analysis in the columns of the time dedicated to the music of Čiurlionis, and there were hardly any new analyses of creative work. Evaluations of this composer's musical heritage during the war years are rather unfolding as permanent cultural values returning to the everyday life after the Soviet experience of 1940-1941, honorable symbols of the past, as a means of resistance to occupation and defence of national identity.

ISSN:
1392-1002; 2424-4708
Related Publications:
  • Lietuvos muzikos istorija. Kn. 1, Tautinio atgimimo metai, 1883-1918 / sudarytoja ir ats. redaktorė Dana Palionytė-Banevičienė. Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2002. 481 p.
  • Neparklupdyta mūza : lietuvių literatūra vokietmečiu / Vytautas Kubilius. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001. 236 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66157
Updated:
2020-06-02 14:22:26
Metrics:
Views: 17
Export: