Causation problem in Lithuanian tort law as a protection of civil rights breaches

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Causation problem in Lithuanian tort law as a protection of civil rights breaches
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje “Priežastinio ryšio Lietuvos deliktų teisėje problematika kaip civilinių teisių pažeidimo prielaida“ analizuojama priežastinio ryšio kaip būtinosios deliktinės atsakomybės sąlygos suvokimas Lietuvos deliktų teisėje. Straipsnyje atskleidžiama, kad šiai deliktinės atsakomybės sąlygai Lietuvos deliktų teisėje skiriamas nepakankamas dėmesys. Dėl to keliama problema, ar teisinės minties vieningumo stoka suvokiant priežastinio ryšio kaip deliktinės atsakomybės sąlygos tikrąją prasmę konkrečioje teisinėje sistemoje gali turėti įtakos žmogaus teisėms. Siekiant nuodugniai išgvildenti iškeltą problemą, straipsnio autorės analizuoja negausią Lietuvos teisės doktriną priežastinio ryšio teorijų klausimu, taip pat Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką. Siekdamos nuodugnaus tyrimo, autorės lyginamuoju aspektu analizuoja kelių pasirinktų teisinių sistemų tradiciją priežastinio ryšio atžvilgiu. Atlikus analizę, autorės atskleidžia, kad priežastinio ryšio nustatymo problema Lietuvos teisėje nekyla paprastais žalos padarymo atvejais, kai žalą sukelia vienas asmuo, priežastinio ryšio grandinės nenutraukia paskesnė veikla, elgesys ar įvykis ir pan. Sudėtingesniais priežastinio ryšio nustatinėjimo atvejais teismai susiduria su problemomis. Autorių nuomone, tokia situacija nėra pateisinama, nes nei eiliniai asmenys, nei teisininkai negali prognozuoti konkrečios bylos baigties, ir tai kelia teisinio tikrumo principo pažeidimo grėsmę. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Priežastinis ryšys; Deliktas; Civilinių teisių gynimas; Casation; Tort law; Protection of civil law rights; Causation.

ENAccording to the Civil Code of the Republic of Lithuania (hereinafter referred to as the "Civil Code"), causal link is one of four mandatory prerequisites for establishing civil liability (other ones are illegal actions, fault and damages). Art 6.247 "Causation" of the Civil Code indicates: "Only those damages shall be compensated, which are related to actions (acting or omission) giving rise to civil liability of the debtor in such a manner that the damages, taking into account their nature and that of the civil liability, can be imputed to the debtor, as a result of his actions (acting or omission)". It is the only clause in Lithuanian legal acts dealing with causal link as a prerequisite for civil liability. True meaning of the quoted norm shall be disclosed by scientists and case law. [..] Therefore, the question arises if presence or absence of an applicable causation theory in a concrete judicial system of a country may have any impact on individuals' rights. Having the aim to describe the raised problem in depth, the authors analyze scarce Lithuanian legal tradition in respect of causation theory and disclose if Lithuanian law does accept any theory of causal link in legal theory and case law. The authors carried out thorough analysis of cases tried in the Supreme Court of Lithuania with respect to causation issues, summary of which is presented in this article. General approach to causation in several main legal systems, chosen by the authors, is also explained in this article. [text from author]

ISBN:
9984143236
Subject:
Related Publications:
Civilinė teisė. Prievolių teisė / Dangutė Ambrasienė ... [et al.]. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2006. 607 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6615
Updated:
2013-04-28 16:27:47
Metrics:
Views: 46
Export: