A Real change in approach of quality management system audit

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaAnglų kalba / English
AntraštėA Real change in approach of quality management system audit
AutoriaiKaziliūnas, Adolfas
KnygojeCitizens and Governance for Sustainable Development : the 4th International Conference CIGSUD'2006, September 28-30, 2006, Vilnius, Lithuania : selected papers . 2006, P. 221-224
Reikšminiai žodžiai
LTStabili plėtra; Kokybės vadybos sistema; ISO standartai; Kokybė; Aplinkos apsaugos vadybos sistemų auditas
ENSustainable development; Quality management systems; ISO standarts; Quality/environment systems audit
Santrauka / Anotacija

LTKokybės valdymo sistemos tapo svarbesnės organizacijose vystantis įvairiems darbams ir gamybai. Kokybės valdymo principai suteikia auditoriams naują požiūrį, kuris įgalina juos sutelkti dėmesį į tikrą organizacijos tikslą. Per praėjusią dekadą stiprėjo suvokimas, kad kokybė nėra gaunama tiesiog nustačius taisykles, ji kyla iš organizacijų poreikio kurti ir išlaikyti aplinką, kurioje žmonės yra motyvuoti tinkamai atlikti tinkamus dalykus ir jiems nereikia to nurodinėti. Tarptautinė standartų organizacija ruošia svarbų standartą ISO 9000:2000, kuris atspindi šiuos suvokimus. Biurokratija buvo pakeista aštuoniais kokybės valdymo principais, kurių tikslas yra padėti organizacijoms pasiekti ilgalaikę sėkmę. Atliekant vidinį ir išorinį kokybės sistemos auditus bendru atveju taikomi keli būdai, bet ne visi iš jų yra efektyvūs. Efektyviausias yra procesų auditas. Auditorius stengiasi nustatyti, kokių rezultatų siekia organizacija, nustato, ar šie rezultatai apima klientų ir suinteresuotų šalių poreikius ir tada tiria, kokiu būdu yra valdomi procesai, siekiant šių rezultatų ir patobulinti veiklą. Auditoriams labai naudinga peržengti įprastą vertinimo apimtį ir gauti kokybinį grįžtamąjį ryšį iš pagrindinių organizacijos išorinių dalininkų. Svarbu pasikalbėti su keletu tikrų klientų. Siekiant šio tikslo, auditorius gali pasinaudoti Geros korporacijos standartu kaip pavyzdžiu. Geros korporacijos standartas yra pagrįstas esminių principų rinkiniu, kurie apibrėžia nuorodas atsakingam požiūriui kaip sugebėti patenkinti bet kurios organizacijos pagrindinių dalininkų poreikius ir lūkesčius.

ENQuality management systems became more important in developing of all kinds of works and production in organisations. During last decade there has been a growing recognition that quality does not result from simply imposing rules, but from the need for organizations to create and maintain an environment in which people are motivated to do the right things right without having to be told. International Standards Organization prepare important standard ISO 9000:2000 that reflects that recognitions. The bureaucracy has been replaced by 8 quality management principles that aim to help organizations to achieve sustained success. There are a number of approaches generally used in conducting internal and external quality system audits but not all of them are effective. A more effective is processes based auditing. The auditor seeks to establish the results the organization desires to achieve, determines that these results take into account the needs of the customers and the interested parties and then examines the way that processes are managed to achieve these results and improve performance. Very useful for auditors go outside of the usual scope of assessment and obtain qualitative feedback from the organization's key external stakeholders. For this purpose auditor can use the Good Corporation Standard as example. The Good Corporation Standard is based on a core set of principles that defines a framework for a responsible approach to managing the needs and expectations of any organization's key stakeholders. [From the publication]

ISBN9955-28-041-7
Mokslo sritisVadyba / Management
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/6611
Atnaujinta2013-04-28 16:27:45
Metrika Peržiūros: 1