Tarp religinių, kultūrinių, socialinių priešpriešų: lietuvininkų liaudies medicina XIX–XX a. pirmoje pusėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarp religinių, kultūrinių, socialinių priešpriešų: lietuvininkų liaudies medicina XIX–XX a. pirmoje pusėje
Alternative Title:
Between religious, cultural and social contradictions: the traditional medicine of Lithuania Minor from the 19th till beginning of the 20th century
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kultūrinės ir socialinės priešpriešos; Liaudies medicina; Lietuvininkai; Religinė; Religinės, kultūrinės, socialinės priešpriešos; 19 amžius; 20 amžius; Cultural and social contradictions; From the 19th till beginning of the 20th century; People of Lithuania Minor; Religious; Religious, cultural and social contradictions; Traditional medicine.
Keywords:
LT
19 amžius; 20 amžius; Etninė kultūra. Liaudies kultūra / Ethnic culture. Folk culture; Kultūrinės ir socialinės priešpriešos; Lietuvininkai.
EN
Cultural and social contradictions; From the 19th till beginning of the 20th century; People of Lithuania Minor; Religious; Religious, cultural and social contradictions; Traditional medicine.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama XIX–XX a. pirmosios pusės lietuvininkų liaudies medicina. Šiuo tyrimu siekiama atskleisti lietuvininkų liaudies medicinos gyvavimo aplinkybes tarp religinių, kultūrinių ir socialinių priešpriešų. Tyrimo šaltinis – Mažosios Lietuvos šviesuolių Karlo Kapelerio, Viliaus Kalvaičio, Kristupo Jurkšaičio, Anso Bruožio, Jono Skvirblio etnografiniai tekstai. Šių autorių tekstuose liaudies medicina persmelkta maginių elementų. Tačiau čia pat išryškėja dalies lietuvininkų kriščioniškosios pažiūros, smerkiančios magija paremtus gydymo būdus ir tokiais būdais besinaudojančius žmones. Nepaisant bažnytinio pasmerkimo, liaudies medicina buvo gaji ir svarbi to meto lietuvininkams, nes sprendė ne tik jų sveikatos klausimus, bet ir socialines bei kultūrines problemas. Liaudies medicina žymėjo takoskyrą tarp skirtingų religinių pozicijų bei etninių grupių – lietuvių ir vokiečių. Svarbūs liaudies medicinos gyvavimui buvo to meto socialiniai aspektai: šeimos santykiai, bendruomeniniai ryšiai. Liaudies medicinos gyvavimą palaikė ir tuometinė ekonominė situacija. [Iš leidinio]

ENThis article analyzes the traditional medicine of Lithuania Minor from the 19th till the beginning of the 20th century. This research describes the circumstances of traditional medicine in Lithuania Minor, its religious, cultural and social contradictions. The sources of this research are the ethnographic texts of educated people of Lithuania Minor: Karlas Kapeleris, Vilius Kalvaitis, Kristupas Jurkšaitis, Ansas Bruožis, Jonas Skvirblys. In the works of these authors the concept of traditional medicine is filled with various elements of magic. But at the same time are obvious the Christian perspectives which condemn the magic methods of healing and the people that practice such methods. Despite the religious criticism of such methods, they were popular in Lithuania Minor at those times. They solved not only health but also social and cultural problems. Traditional medicine marked a distinction between religious views and two different ethnic groups: Lithuanians and Germans. The social aspects, such as family relations and community building, were important for the existence of traditional medicine. The economic situation at that time also supported the practice of traditional medicine. [From the publication]

DOI:
10.24101/logos.2016.20
ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66075
Updated:
2020-07-28 20:26:11
Metrics:
Views: 27    Downloads: 13
Export: