Jaunimo etnokultūrinis ugdymas aukštųjų mokyklų muzikiniuose ansambliuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunimo etnokultūrinis ugdymas aukštųjų mokyklų muzikiniuose ansambliuose
Alternative Title:
Ethnocultural youth education in musical ensembles of higher schools
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2017, t. 38, p. 112-125
Keywords:
LT
Meninis ugdymas / Art education; Pilietiškumo ugdymas / Civics education; Suaugusiųjų mokymas / Adult education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos aukštųjų mokyklų jaunimo požiūris į muzikavimą etnokultūriniame ansamblyje kaip priemonę, padedančią ugdyti etninį ir kultūrinį tapatumą (tautinį identitetą). Atskleidžiami muzikinės veiklos etnokultūriniame ansamblyje pasirinkimo motyvai, etnokultūrinio ugdymo svarba jaunimo gyvenime, nagrinėjamos etnokultūrinio muzikinio ugdymo problemos. Analizuojama kaimyninių šalių (Latvijos ir Lenkijos), susietų su Lietuva kultūriniais ir istoriniais ryšiais, aukštųjų mokyklų neformaliojo etnokultūrinio muzikinio ugdymo patirtis. Tyrimo metu kelta keletas klausimų. Kokia yra Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos aukštųjų mokyklų jaunimo etnokultūros samprata? Kas motyvuoja jaunus žmones dalyvauti etnokultūriniuose muzikiniuose ansambliuose? Kokią vertę sau jie įžvelgia dalyvaudami šioje veikloje? Kokybinis tyrimas vyko Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje 2015-2016 m. Informacijai gauti parengtas atvirų klausimų klausimynas lietuvių, anglų ir lenkų kalbomis. Tyrimo informantai – aukštųjų mokyklų studentai, raštu atsakę į pateiktus klausimus. Surinktiems tyrimo duomenims apdoroti naudotas kokybinės turinio analizės metodas. [versta iš angliškos santraukos]Reikšminiai žodžiai: Etnokultūrinis ugdymas; Muzikinis ugdymas; Neformalusis švietimas; Suaugusiųjų ugdymas; Ethnocultural education; Music education; Non-formal education; Adults’ learning.

ENResearch analyzes the approach of Lithuanian, Latvian and Polish school youths to music performance in an ethnocultural ensemble as a means for the development of ethnic and cultural identity (national identity). The motives for choosing the nonformal music activities in an ethnocultural ensemble, the importance of ethnocultural education in young people’s lives and the problems of ethnocultural music education are analyzed. The higher schools experiences of ethnocultural non-formal music education of neighboring countries (Latvia and Poland), associated with Lithuania by cultural and historical links, are disclosed. Our research poses several questions. What is the concept of ethnic culture among young people in higher education schools in Lithuania, Latvia and Poland? What motives determine young people’s decisions to participate in ethnocultural musical ensembles of nonformal education? What value do they see in the participation in ethnocultural musical ensembles? Methods of collecting the research data included a qualitative study, which was conducted in Lithuania, Latvia and Poland in 2015-2016. A questionnaire survey using open-ended questions that were presented in the Lithuanian, English and Polish languages was employed to gather information. Participants of the study were students of higher education institutions, they provided written opinions. A qualitative content analysis was used in the processing of data. [From the publication]

DOI:
10.15388/ActPaed.2017.38.10462
ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Ethno-cultural education in Lithuania, Latvia and Poland: young people's activity in the ethno-musical ensembles of higher education schools / Vida Palubinskienė, Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė, Edgars Znutiņš. Mūzikas zinatne šodien: pastavigais un mainigais : zinātnisko rakstu krājums. 2018, 2(10), p. 175-181.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66023
Updated:
2019-03-25 17:14:53
Metrics:
Views: 16    Downloads: 4
Export: