Review of the multiple criteria decision making methods, intelligent and biometric systems applied in modern construction economics

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Review of the multiple criteria decision making methods, intelligent and biometric systems applied in modern construction economics
Alternative Title:
Daugiakriterinės sprendimų paramos metodų, intelektinių ir biometrinių sistemų, taikomų šiuolaikinėje statybos ekonomikoje, apžvalga
In the Journal:
Transformations in business & economics. 2011, vol. 10, no. 1 (22), p. 166-181
Keywords:
LT
Kaklauskas; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTStatybos sektorius yra vienas reikšmingiausių sektorių šalies ekonomikoje. Siekiant spręsti aktualias statybos ekonomikos problemas, būtina priimti efektyvius sprendimus. Efektyvius sprendimus galima priimti taikant daugiakriterinės sprendimų paramos metodus, modeliavimą bei informacines technologijas. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama kompiuterinių, žinių, ekspertinių ir sprendimų paramos sistemų bei neuroninių tinklų kūrimui. Pažangios technologijos gali padėti spartinti statybos procesus, gerinti statinių ir jų aplinkos kokybę, didinti priimamų sprendimų vertingumą ir reikšmingai sumažinti pastato gyvavimo ciklo išlaidas. Straipsnyje pateikiama profesoriaus Artūro Kaklausko mokslinių tyrimų apžvalga apie daugiakriterinės sprendimų paramos metodų, modelių, intelektinių ir biometrinių sprendimų paramos sistemų taikymą statybos ekonomikos srityje, nagrinėjami moksliniai pasiekimai ir veikla, atkreipiamas dėmesys į pasiektus mokslinių tyrimų rezultatus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Apžvalga; Artūras; Daugiakriteriniai sprendimų priėmimo metodai, intelektualiosios ir biometrinės sistemos; Intelektinės ir biometrinės sistemos; Intelektualiosios ir biometrinės sistemos; Kaklauskas; Keli kriterijai; MCDM; Peržiūra; Statybos ekonomika; Arturas Kaklauskas; Construction economics; Intelligent and biometric; Intelligent and biometric systems; MCDM; Multiple criteria decision making methods, intelligent and biometric systems; Mutiple criteria; Review; Systems.

ENIt is proved that construction sector plays an essential role in the economic development of a country. One of the greatest challenges in the modem construction economics is efficient decision-malting in particular situations. Contemporary decision-making problems can be solved by applying multiple criteria decision support methods, modelling procedures as well as various IT supported systems. Currently, a built environment is characterized by the intensive creation and use of information, knowledge and automation applications (software, knowledge, expert and decision support systems, and neural networks). It is commonly agreed that use of these applications will significantly speed up processes in construction sector, improve the quality of the built environment, value of decisions made and decrease the overall cost of a built environment's life cycle. The article presents a review of scientific work of Professor Arturas Kaklauskas on decision support methods, modelling, intelligent and biometric systems in the field of modem construction economics. [From the publication]

ISSN:
1648-4460
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/65973
Updated:
2020-07-09 21:11:08
Metrics:
Views: 14    Downloads: 3
Export: