Paveldietėji baltų kalbų kūno dalių pavadinimai (ŏ

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Paveldietėji baltų kalbų kūno dalių pavadinimai (ŏ/ā kamienai): disertacija
Alternative Title:
Inherited Baltic language body part names (ŏ/ā stems) / Rolandas Kregždys
Publication Data:
Vilnius, 2005.
Pages:
268 p
Notes:
Dr. disert. (humanitariniai m.) - Vilniaus universitetas, 2005. Bibliografija.
Keywords:
LT
Baltų kalbos / Baltic languages; Prūsų kalba / Prussian language.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Hereditary names of body parts (with ŏ/ā stems) in Baltic languages Vilnius : [Vilniaus universiteto leidykla], 2005 31 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje nagrinėjami indoeuropiečių leksikos sluoksniui priskiriami kūno dalių pavadinimai, sudarantys kurioje nors baltų (lietuvių, latvių arba prūsų) kalboje leksines-semantines ŏ/ā kamienų gretimybes. Pagrindinis disertacijos tikslas – ŏ/ā kamienų gretimybių, reiškiančių kūno dalis, kilmė ir žodžio variantiškumo atsiradimo priežasčių nustatymas; sinchroninė baltų kalbų paveldėtųjų ŏ/ā kamienų kūno dalių pavadinimų analizė, jų ištyrimas vidinės rekonstrukcijos ir lyginamuoju istoriniu metodu. Vienas pagrindinių disertacijos uždavinių – naudojantis ne tik LKŽ pateikiamais duomenimis, bet ir LKŽ, jo papildymų bei Tarmių archyvo kartotekose sukauptais gyvosios kalbos faktais, nustatyti, ar ŏ/ā kamienų gretimybėms priskirtinos tokios kūno dalis reiškiančios žodžių poros: lie. nãgas // nagà – la. nags // dial. naga; lie. pėdas // pėdà, pãdas // dial. padà – la. pệds // pệda, dial. pâc // pâda; lie. smãkras // dial. smakrà – la.smak(a)rs // dial. smakre; lie. vėdaras // dial. vėdarà – la. vệders // dial. vệdara; la. zuôds // dial. zuôda [...]. Pirmoje dalyje – ,,Baltų kalbų ŏ/ā kamienų variantų tyrimai“ – nagrinėjami teoriniai variantiškumo klausimai [...]. Plačiai aprašoma semantinė ŏ/ā kamienų gretimybių charakteristika [...]. Atskirai nagrinėjamas antrinio denotato virtimo pirminiu fenomenas, semantinė homonimija, kiti semantinės kaitos atvejai [...]. Antroje dalyje – ,,Baltų kalbų ŏ/ā kamienų gretimybių, reiškiančių kūno dalis, analizė“ – analizuojami kamienų gretimybes sudarantys daiktavardžiai [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThis dissertation studies body part names forming part of the inherited Indo-European lexicon that show some lexical-semantic ǒ/ā stem juxtapositions in at least one of the Baltic (Lithuanian, Latvian or Prussian) languages. The fundamental aim of the dissertation is to determine the origin of ǒ/ā stem juxtapositions in body part names and the reasons for variations in the word; an analysis of synchronic Baltic language inherited ǒ/ā stem body part names, and their analysis by the inner reconstruction and comparative historical method. One of the basic tasks of the dissertation is to determine, using not using not only LKŽ (Dictionary of the Lithuanian Language) data, but also examples from real spoken language drawn from the LKŽ, its supplements and Dialect Archive Card Files, whether the following word pairs denoting body parts should be assigned to the ǒ/ā stem juxtapositions: Lith. nãgas // nagà – Lat. nags // dial. naga; Lith. pėdas // pėdà, pãdas // dial. padà – Lat. pệds // pệda, dial. pâc // pâda; Lith. smãkras // dial. smakrà – Lat. smak(a)rs // dial. smakre; Lith. vėdaras // dial. vėdarà – Lat.. vệders // dial. vệdara; Lat. zuôds // dial. zuôda [...]. In the first part of the dissertation, “Studies of Baltic language ǒ/ā stem variants”, the theoretical aspects of the variation are studied [...]. The semantic characteristics of the ǒ/ā stem juxtapositions are discussed at length [...]. Discussed separately are the phenomena of the secondary concept becoming primary, semantic homonymy, and other instances of semantic change [...]. In the second part of the dissertation, “Analysis of ǒ/ā stem juxtapositions in body part names in the Baltic languages”, nouns displaying the stem juxtapositions are analysed [...].

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6597
Updated:
2022-01-23 11:38:34
Metrics:
Views: 29    Downloads: 2
Export: