Analysis of application of inward and outward processing customs procedures in Lithuan companies dealing with import and export

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Analysis of application of inward and outward processing customs procedures in Lithuan companies dealing with import and export
Alternative Title:
Muitas procedūru ievešana un izvešana parstradei analize Lietuvas uznemumos, kuri nodarbojas ar importu un eksportu
In the Journal:
Economics and business. 2005, vol. 3, no. 10, p. 97-105
Keywords:
LT
Baltarusija (Belarus); Ukraina (Ukraine); Lietuva (Lithuania); Muitai. Muitų tarifai / Customs duties. Customs tariff.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje autorius apibūdina įvežimo perdirbti ir išvežimo perdirbti muitinės procedūrų teisinio reglamentavimo pagrindines nuostatas, jų taikymo tikslus, ypatybes ir loginį pagrindimą. Autorius pateikia išsamią įvežimo perdirbti ir išvežimo perdirbti muitinės procedūrų taikymo lyginamąją analizę pagal HS skyrius, prekių kilmę, importo ir eksporto šalis, analizuoja šių muitinės procedūrų taikymo Lietuvai įstojus į ES pokyčius. Įvežimo perdirbti muitinės procedūros taikymo efektyvumui nustatyti, autorius naudoja įvežimo perdirbti efektyvumo koeficientą Ki, kuris remiasi sukurtos pridėtinės vertės koncepcija. Kip = Eap / Iip, kur Eap yra eksporto apimtis po įvežimo perdirbti, o Iip įvežimo perdirbti apimtis. 2003 m didžiausias įvežimo perdirbti efektyvumo koeficientas (1.53). Lietuvoje buvo importuotų prekių klasifikuojamų HS XI skyriuje Po įstojimo į ES nustatyti nauji įvežimo perdirbti ir išvežimo perdirbti muitinės procedūrų taikymo pokyčai: kardinaliai pasikeitė įvežimo perdirbt muitinės procedūros partneriai, ženkliai padidėjo išvežimas perdirbti į Ukraina, Baltarusiją, Meksiką, kas parodo naują Lietuvos užsienio prekyboje tendenciją – prekių išvežimą perdirbti į šalis, kuriose gamybos ir marketingo kaštai yra žemesni. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Muitinės procedūros su ekonominiu poveikiu; Vidinio apdirbimo importo analizė; Išorinio apdirbimo eksporto analizė; Vidinio apdirbimo efektyvumas; Customs procedures with economic impact; Analysis of import for inward processing; Analysis of export for outward processing; Efficiency of inward processing.

ENThe author of the article describes the principal provisions of legal regulation of the inward and outward processing customs procedures, the purpose, specifics and logical justification of their application. The author presents a comparative analysis of the customs procedures applied to inward and outward processing by HS chapters, the origin of goods, import and export countries, studies the changes in the application of these customs procedures after Lithuania's accession into the EU. To determine the effectiveness of inward processing customs procedures, the author uses the inward processing effectiveness coefficient Ki which is based on the concept of generated added value. Kip = Eap / Iip, where Eap is export volume after inward processing and Iip is the volume of inward processing. The highest inward processing effectiveness coefficient in 2003 was (1.53). The goods imported in Lithuanian were classified in HS XI Chapter. After the accession into the EU, new developments in the application of customs procedures to inward and outward processing can be identified: substantial change in the partners of inwards processing customs procedures, significant increase in the outward processing into the Ukraine, Belarus, Mexico, which shows a new trend in the foreign trade of Lithuania—outward movement of goods for processing in the countries where production and marketing costs are lower.

ISSN:
2256-0394
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6582
Updated:
2013-04-28 16:27:26
Metrics:
Views: 25
Export: