Skolinių vartojimas teisiniame diskurse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Skolinių vartojimas teisiniame diskurse
Alternative Title:
Use of loan words in legal discourse
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 8 (86), p. 43-50
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Teisinis diskursas; Skoliniai; Tarptautiniai žodžiai; Ekstralingvistiniai veiksniai; Interlingvistiniai veiksniai; Juridical discourse; Loan words; International words; Extralinguistic factors; Interlinguistic factors.
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Ekstralingvistiniai veiksniai; Interlingvistiniai veiksniai; Skoliniai / Loan words; Tarptautiniai žodžiai; Teisinis diskursas.
EN
Extralinguistic factors; Interlinguistic factors; International words; Juridical discourse.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriama teisiniame diskurse vartojama svetimų kalbų kilmės leksika: tarptautiniai žodžiai, ir kiti skoliniai, kurių dabar nemažai ateina tiesiai iš anglų kalbos. Nagrinėjamos ryškesnės skolinių vartojimo tendencijos. Pirma, suaktyvėjusi vartosena seniai žinomų skolinių, kurių dauguma yra tarptautiniai teisės terminai (dalis jų buvo vartoti ir prieškario Lietuvoje). Antra, atsiranda ir naujų svetimų kalbų kilmės teisės terminų ir šiaip žodžių. Parodoma, kad daugelis iš jų turi gerų lietuviškų atitikmenų, kuriuos ir reikėtų vartoti. Pastebimas ir polinkis įprastus tarptautinius žodžius keisti kitais tos pačios arba artimos reikšmės tarptautiniais žodžiais arba juos vartoti sinonimiškai. Panagrinėjami ir originalo kalba vartojami žodžiai ir žodžių junginiai, kurių daugelis paimti iš klasikinių kalbų, dažniausiai iš senosios lotynų kalbos. Kiti - yra anglų kalbos žodžiai. Straipsnyje analizuojama ir labai ryški tendencija - plėsti skolinių, ypač tarptautinių žodžių reikšmes, paprastai suteikti jiems naujų reikšmių, dažnai paremtų anglų kalboje vartojamų atitinkamų žodžių reikšmėmis. Iškeliami ir tie atvejai, kai neatsižvelgiama į tarptautinio žodžio reikšmę arba ji nesuvokiama, tiesiog persistengiama juos vartojant. Tokiu būdu randasi ir pleo-nastinė vartosena. [Iš leidinio]

ENThe article examines the lexis originating in foreign languages used in legal discourse: international words and other loanwords, many of which are currently borrowed directly from the English language. The most prominent trends in the use of loanwords are examined. First, there is an increased use of long-known loanwords, most of which are international law terms (some of them were used in the pre-war Lithuania as well). Second, there are also new legal terms and regular words of foreign origin. The article shows that most of them have good Lithuanian equivalents which should be used instead. There is a noticeable tendency to replace common international words with other international words of the same or similar meaning or use them synonymously. The article also briefly examines the words or compound words used in the original language, many of which have been borrowed from the classical languages and, particularly, ancient Latin. Others are English language words. Furthermore, the article analyses the particularly distinctive trend to expand the meaning of loanwords, especially international words, and assign new meanings to them, often based on the meanings of the corresponding words used in English. There are also cases when the meaning of an international word is disregarded or misunderstood or they are simply overused. This leads to pleonastic usage.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6577
Updated:
2018-12-17 11:49:20
Metrics:
Views: 29    Downloads: 4
Export: