Globalisation and transformation of Lithuanian culture

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Globalisation and transformation of Lithuanian culture
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Liaudies kultūra / Folk culture.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami ryškesni lietuvių kultūros transformacijos reiškiniai, atsispindintys naujoje lietuvių kalbos leksikoje. Analizuojama globalizacijos ir su tuo susijusi Vakarų kalbų bei kultūros įtaka lietuvių kultūros kalbos savitumai. Lietuvių kalba neatskiriama nuo kultūros, visais savo raidos etapais jos yra glaudžiai susijusios. Kalba yra ne tik tautos gyvenimo pamatas, bet ir vienas iš pagrindinių tautinės kultūros išlikimo laidas. Ji yra ir svarbiausia žmonių dvasinės kultūros kėlimo, asmenybės ugdymo priemonė. Kartu kalba yra geriausia kultūros atsiskleidimo ir raiškos priemonė. Kalboje, ypač leksikoje, atsispindi visuomenės gyvenimo, jos kultūros pokyčiai. Lietuvių kalba, jos raiškos priemonės suaugusios su lietuvių etnine kultūra. Pernelyg didelis svetimų kalbų elementų vartojimas kenkia ir tautos kultūriniams interesams, kurie ugdomi per gimtąją kalbą. Naujus kultūros reiškinius rodo naujoji leksika, kuri vartojama lietuvių kalboje. Rodo, kaip lietuvių kultūra artėja prie Vakarų kultūros. Kita vertus, lietuvių kalboje vartojamoje naujoje leksikoje jau atsispindi įvairių kultūrų maišymosi procesas. Pastebima ir tai, kad lietuvių kalboje niekad nebuvo vartojama tiek daug svetimų , ypač anglų kalbos žodžių, kurį svetimi lietuvių etninei kultūrai. Be to, kuo daugiau vartojama svetimžodžių, tuo dažniau atsisakoma savų lietuvių kalbos žodžių . Kartais ir savus kultūros reiškinius, net ir tuos, kurie turėjo lietuviškus pavadinimus, linkstama vadinti svetimų kalbų leksika. Lietuvių kalboje vartojama naujoji leksika dažnai yra lietuvių tautos pavadinimų atspindys. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Globalizacija; Paveldo problemos; Etninė kultūra; Globalisation; Inheritance issues; Ethnic culture.

ENThe language is inseparable from culture; they have had close interconnections throughout all stages of development. Language is not only the base of a nation's existence but also one of the key elements of a national culture and a cord for culture's survival. It is also the most important instrument in the raising of people's spiritual culture and development of individual, at the same time serving as the best way to express culture. Language, and especially lexis, is a reflection of changes in a society's life and culture. Language also reflects the development of human thought, revealing its stance regarding certain issues and sustainability requirements. A closer look may also show that certain words used in the Lithuanian language say more than what we are sued to hearing and seeing. Creating a different outlook of the world, every language itself is a standpoint regarding the world. Every language has its own inside shape and a certain visual base. Reality is transferred with the help of measures characteristic to that language alone. One can state without doubt that every language is a specific reflection of the world where lexis, and especially meanings of words, is among most important spheres of world outlook. The base for survival of any language including Lithuanian is preservation of ethnic culture. The aim of this article is to analyse some more distinct phenomena of Lithuanian cultural transformations reflected in the so-called new Lithuanian lexis; analyse the influence of globalisation, Western culture, and languages upon the peculiarity of the Lithuanian culture and language. [From the publication]

ISBN:
9955-28-041-7
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6574
Updated:
2017-06-10 16:31:28
Metrics:
Views: 41
Export: