The Role of Ombudsman and administrative courts when ensuring the right to good administration

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Role of Ombudsman and administrative courts when ensuring the right to good administration
Alternative Title:
Роль омбудсмена и административных судов в обеспечении прав индивида на хорошее администрирование
Keywords:
LT
Teisės ir laisvės / Rights and freedoms; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnį sudaro septynios dalys. Pirmojoje pristatoma teisės į gerą viešąjį administravimą esmė, šios teisės įtvirtinimas įvairiuose teisės aktuose. Antrojoje atskleidžiamos priežastys, lemiančios teisės į gerą viešąjį administravimą pažeidimus. Galima išskirti dvi pagrindines priežastis, dėl kurių kyla teisiniai konfliktai viešojo administravimo srityje ir dėl kurių asmuo negali realizuoti savo teisės į gerą viešąjį administravimą: netinkamas administracinis teisinis reguliavimas ir netinkamas administracinio teisinio reguliavimo įgyvendinimas. Trečiojoje dalyje aptariami viešojo administravimo pokyčiai ir žmogaus teisių apsaugos poreikį nulemiantys veiksniai. Ketvirtojoje dalyje pristatomos viešojo administravimo subjektų diskrecinės galios. Penktojoje dalyje nurodomi viešojo administravimo subjektų diskrecinių sprendimų patikrinimo kriterijai. Šeštojoje dalyje aptariamas administracinio teismo vaidmuo ginant žmogaus teises viešojo administravimo sferoje. Septintojoje dalyje pristatoma Ombudsmeno įtaka tobulinant viešąjį administravimą. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriai atlieka šias funkcijas: gina piliečių teises nuo pareigūnų piktnaudžiavimo bei biurokratizmo, vykdo parlamentinę kontrolę, išsiaiškina netinkamo administravimo subjektyvias ir objektyvias priežastis, pateikia rekomendacinius sprendimus, kaip tobulinti viešąjį administravimą ir dalyvauja teisės aktų tobulinime. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ombudsmenai; Administraciniai teismai; Teisė į gerą administravimą; Obmudsman; Administrative courts; The right to good administration.

ENThe article consists of seven parts. Part one introduces the essence of the right to good public administration, the fixing of this right in various legislation items. Part two discloses the reasons of violations of the right to good public administration. Part three deals with changes in public administration and the reasons for the need for protection of human rights. Part four introduces the discretional powers of public administration subjects. Part five specifies the criteria to inspect discretional decisions by public administration subjects. Part six discusses the role of the administrative court in protecting human rights in the area of public administration. Part seven introduces the ombudsman’s influence in improving public administration. The parliamentary ombudsmen of the Republic of Lithuania carry out the following functions: protect civil rights from abuse by officials and bureaucracy, perform parliamentary control, investigate the subjective and objective reasons of improper administration, issue recommendatory decisions on improvement of public administration, etc.

ISBN:
9984143236
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6565
Updated:
2013-04-28 16:27:15
Metrics:
Views: 28
Export: