Nauji teisiniai instrumentai civilinio proceso srityje : ar bus sukurtas Europos Sąjungos civilinis procesas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nauji teisiniai instrumentai civilinio proceso srityje: ar bus sukurtas Europos Sąjungos civilinis procesas
Alternative Title:
New legal instruments in the area of civil process: will there be a civil process of the European Union?
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje dėmesys skiriamas Europos Parlamento (EP) ir Tarybos (ET) reglamento, nustatančio Europos reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, projektui, bei EP ir ET reglamento, nustatančio Europos vykdomojo rašto dėl apmokėjimo išdavimo procedūrą, projektui. Straipsnio publikavimo metu šie teisiniai instrumentai buvo dar projektų lygmenyje, tačiau šiuo metu jie jau yra priimti. Tai 2007 m. liepos 11 d. EP ir ET reglamentas (EB) Nr. 861/2007, nustatantis Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą ir 2006 m. gruodžio 12 d. EP ir ET reglamentas (EB) Nr. 1896/2006, nustatantis Europos mokėjimo įsakymo procedūrą. Konstatuojama, kad tiek galiojantys ES teisės aktai civilinio proceso srityje, tiek naujų teisės aktų projektai yra skirti vien byloms, turinčioms sąsajų su kita valstybe nare. ES institucijoms nesuteikta kompetencija reglamentuoti civilinio proceso nacionaliniuose teismuose, kai byla yra grynai nacionalinio pobūdžio. Reglamento, nustatančio Europos reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, projektas bei Reglamento, nustatančio Europos vykdomojo rašto dėl apmokėjimo išdavimo procedūrą, projektas (šiuo metu tai jau reglamentai) yra pirmieji ES teisės aktai ne tik reglamentuojantys atskirus civilinio proceso institutus, bet ir nustatantys pakankamai išsamų tarpvalstybinio pobūdžio skolų išieškojimo mechanizmą. Taip pat nagrinėjamas naujųjų reglamentų santykis su nacionaline teise. Daroma išvada, kad nacionalinės teisės nuostatos turės būti taikomos tiek užpildant reglamentų spragas, tiek ir nustatant jų įgyvendinimo tvarką. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Civilinis procesas; Civil procedure.

ENThe article is focusing on draft regulation of the European Parliament and Council, establishing a European small-claims procedure and draft regulation of the EP and the EC establishing a European order for payment procedure. At the time the article was published, both of the regulations had been adopted. The article states that both the effective EU legislation in the field of civil process and draft legislation are only intended for cases that have to do with another Member State. EU institutions do not have the competence to regulate civil process in national courts when the character of the case is purely national. Draft regulation establishing a European small-claims procedure and draft regulation establishing a European order for payment procedure (both adopted regulations now) are the first EU legislation items that do not only regulate individual institutes of the civil process but also establish an adequate mechanism for cross-border debt recovery. The article also addresses the relationship between the new regulations and national law, concluding that national law provisions will have to apply both to fill in the gaps in the regulations and to establish the procedure of their implementation.

ISBN:
9955990406
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6564
Updated:
2016-05-21 19:50:37
Metrics:
Views: 35
Export: