Antano Baranausko kūrybinio palikimo didaktika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Antano Baranausko kūrybinio palikimo didaktika
Alternative Title:
Didactics of the legacy of Antanas Baranauskas
In the Book:
Keywords:
LT
Antanas Baranauskas; Anykščiai; Lietuva (Lithuania); Pedagogika / Pedagogy; Poezija / Poetry; Šviečiamasis amžius. Švietimo epocha / Enlightenment.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje didaktiniu aspektu nagrinėjama lietuvių literatūros klasiko Antano Baranausko (1835-1902) kūryba. Tradiciškai Baranauskas visų pirma priskiriamas prie lietuvių romantizmo paradigmos, tačiau verta ieškoti ir kitų šio autoriaus kūrybos perskaitymo galimybių. Jau ir garsioji poema „Anykščių šilelis“, kai kurių literatūrologų nuomone, turi tam tikrų šviečiamųjų (klasicistinių) elementų. Su didaktine XIX a. lietuvių literatūros tradicija ypač siejami kiti Baranausko kūriniai - poema „Dievo rykštė ir malonė“ (1859), paskaitų užrašai „Homiletika, arba Mokslas šventosios iškalbos“ (1871-1872). Straipsnyje aptariama, kaip didaktinė mintis reiškiasi šiuose tekstuose, kokios yra jų tipologinės sąsajos su didaktine kūryba, Apšvietos problematika, koks iškyla kūrėjo didakto santykis su adresatu ir kt. Taip pat svarbu atskleisti ir šio autoriaus kūrinių semantines ir poetines paraleles su XIX a. lietuvių didaktinės prozos kūriniais, ilgus šio amžiaus dešimtmečius dominavusiais lietuvių literatūroje. „Dievo rykštė ir malonė“ - moralistinė didaktinė poema (čia randami kone visi didaktinio teksto bruožai: normatyviškumas, didaktinio teksto modelis, pavyzdžio retorika, opozicinis, kontrastinis vaizdavimas, polifunkciškumas ir kt.), tad poema papildo lietuvių didaktinių kūrinių lauka, šio kūrybos tipo semantinį ir poetinį repertuarą.Didaktiniam laukui priklauso ir kiti Baranausko kūriniai: poema „Pasikalbėjimas Giesminyko su Lietuva“, proginiai ir kiti eilėraščiai. Daugumoje jų dominuoja katalikiškosios apšvietos problematika, o poetika remiasi didaktinio teksto kūrimo taisyklėmis. „Homiletika, arba Mokslas šventosios iškalbos“, pamokslų sakymo teorijos ir praktikos (homiletikos) paskaitų, skaitytų 1871-1883 metais Kauno kunigų seminarijoje, užrašai, perteikia didaktinių pamokymų retoriką. Imperatyvinis kalbėjimas, tezinė naracija gerai numanomam adresatui ir kiti didaktinio teksto kūrimo principai leidžia teigti, kad „Mokslu šventosios iškalbos“ Baranauskas išplečia savo didaktinių nuopelnų lauką, XIX a. sukuria didaktinės retorikos mokyklą. Lietuvių didaktinė literatūra neįsivaizduojama be Baranausko kūrybinio palikimo. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Antanas Baranauskas; Didaktinė poema; Didaktinė poetika; Didaktinė retorika; Katalikiškoji apšvieta; Antanas Baranauskas; Catholic Enlightenment; Didactic poem; Didactic poema; Didactic poetics; Didactic rhetoric.

ENThe article deals with the creative work of the Lithuanian writer Antanas Baranauskas (1835-1902) from the didactic point of view. Traditionally, Baranauskas first of all, is assigned to the paradigm of Lithuanian romanticism: however, it is worthwhile to search for other possibilities of reading the creative work of this author. Already his famous long poem "Anykščių šilelis" is considered by some literary scholars as having certain educational (classicist) elements. Some of his other works, especially the poem "Dievo rykštė ir malonė" (1859) and lecture notes "Homiletika, arba Mokslas šventosios iškalbos" (1871-1872) are linked to the Lithuanian didactic literary tradition of the 19th century. The article investigates how didactic thought is expressed in these texts, what their typological links with didactic-style literature are, the issues of the Enlightenment, what is the relationship between the didactic writer and the reader in the texts by Baranauskas and others. It is also important to reveal the semantic and poetic parallels of this authors texts with 19th century Lithuanian didactic prose that dominated the country's literature for so long. "Dievo rykštė ir malonė" is a moralistic didactic poem (with almost all the features of didactic text - normativism, didactic text model, rhetoric of the example, oppositional, contrasting portrayal, multi-functionality, etc); therefore, the poem is an addition to Lithuanian didactic literature, enriching it semantically and poetically. Other texts by Baranauskas also belong to this type of literature: the poem "Pasikalbėjimas Giesminyko su Lietuva", verses written for special occasions and others. In most of them the issues of Catholic Enlightenment dominate, while poetics is based on the rules of writing didactic text. [...].

ISBN:
9786094111631
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/65561
Updated:
2018-02-20 04:53:17
Metrics:
Views: 36
Export: