Galimybės tobulinti tarptautinio teisinio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose pagrindus Lietuvos teisėje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Galimybės tobulinti tarptautinio teisinio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose pagrindus Lietuvos teisėje
In the Book:
Baudžiamoji justicija ir verslas. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2016. P. 437-451
Taip pat paskelba leidinyje: Teisės apžvalga [Law review]. 2016, Nr. 2 (14), p. 396-410
Keywords:
LT
Tarptautinė teisė / International law; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law; Tarptautinis bendradarbiavimas / International cooperation.
Summary / Abstract:

LTNusikalstamumo kontrolės taikant tarptautinio teisinio bendradarbiavimo instrumentus ištakos siejamos su IX amžiaus pradžia. Per daugiau nei dviejų šimtų metų laikotarpį pasirašyta daugybė šios srities tarptautinių sutarčių. Daugelis pasaulio valstybių nuolat tobulina praktinius tarptautinio teisinio bendradarbiavimo aspektus, o Europos Sąjungos lygiu įtvirtintos ir sėkmingai veikia nemažai supaprastinto teisinio bendradarbiavimo formų. Tačiau, nepaisant šių pozityvių poslinkių, Lietuvoje šiandien dar galima įžvelgti tam tikrų tarptautinio teisinio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose problemų. Autoriaus nuomone, turėtų būti tobulinamos tiek materialiosios, tiek ir proceso normos, nereikėtų siekti teisinio bendradarbiavimo klausimus spręsti taikant baudžiamosios teisės normas, o tarptautinio teisinio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose pagrindas turėtų būti ne tik tarptautinė sutartis, bet ir specialiojo nacionalinio įstatymo normos. Straipsnyje nagrinėjama tarptautinio teisinio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose reglamentavimo istorija, atitinkama užsienio valstybių bei Lietuvos pozityvi ir negatyvi patirtis, galiojantys nacionalinio teisinio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose pagrindai, brėžiamos jų tobulinimo principų gairės. Taip pat siūloma keletas aktualiausių tarptautiniam teisiniam bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose įtaką darančių veiksnių reglamentavimo modelių.Reikšminiai žodžiai: Baudžiamasis kodeksas; Baudžiamasis procesas; Ekstradicija; Tarptautinis bendradarbiavimas; Tarptautinė sutartis; Teisinis pagrindas; Criminal code; Criminal procedure; Extradition; International cooperation; International treaty; Legal ground.

ENThe origins of the control of crime by applying instruments of international legal cooperation are linked to the beginning of the 9th century. Throughout the period of more than two hundred years, many international treaties of this field have been signed. Many countries of the world are constantly improving the practical aspects of international legal cooperation, and simplified forms of legal cooperation, enshrined on the European Union level, successfully proceeds. However, in spite of these positive developments, it is still possible to see certain problems of international legal cooperation in criminal proceedings in Lithuania today. In the opinion of the author, both material and procedural norms should be improved, it should not be sought to resolve legal cooperation issues by applying criminal law norms, and the basis of international legal cooperation in criminal matters should be based not only on the international agreement but also on the norms of the special national law. The article deals with the history of the regulation of international legal cooperation in criminal proceedings, the respective positive and negative experience of foreign countries as well as Lithuania and valid bases of the national legal cooperation in criminal matters, the guidelines of the principles of their development are drawn. It also proposes some of the relevant regulatory models of the factors, affecting international legal cooperation in criminal proceedings.

ISBN:
9786094596698
ISSN:
2029-4239
Subject:
Related Publications:
Legal cooperation in criminal matters: thirty-years' experience of the Baltic States / Andrius Nevera, Sandra Kaija, Kaie Rosin. International Comparative Jurisprudence. 2022, Vol. 8, no. 1, p. 72-90.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/65350
Updated:
2018-04-04 23:58:12
Metrics:
Views: 25    Downloads: 3
Export: