Subjektyvaus laimingumo bei pasitenkinimo santykiais ir veikla ryšys su asmenybės savybėmis, savigarba, gimimo eiliškumu ir demografiniais duomenimis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Subjektyvaus laimingumo bei pasitenkinimo santykiais ir veikla ryšys su asmenybės savybėmis, savigarba, gimimo eiliškumu ir demografiniais duomenimis
Alternative Title:
Relation of Subjective Happiness and Satisfaction in Relationships and Work to Personal Qualities, Self-esteem, Birth Sequentiality, and Demographic Data
In the Book:
III pasaulio lietuvių psichologų konferencija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006. P. 119-121
Keywords:
LT
Emocijos / Emotions; Psichologija / Psychology.
Summary / Abstract:

LTŠiame tyrime siekta patikrinti, ar iš tiesų yra ryšys tarp subjektyvaus laimingumo ir pasitenkinimo santykiais su kitais žmonėmis bei savo veikla, antra, atskleisti suaugusių žmonių subjektyvaus savo laimingumo bei pasitenkinimo santykiais vertinimų ryšį su gimimo eiliškumu, asmenybės bruožais, savigarba ir tokiais demografiniais duomenimis kaip lytis, amžius bei vedybinis statusas. Tyrime dalyvavo 435 Mykolo Riomerio universiteto įvairių kursų dieninių ir neakivaizdinių studijų studentai (268 moterys ir 185 vyrai, amžiaus vidurkis 26,8 m.). Nustatyta, kad moterys pasižymi mažesniu emociniu pastovumu, yra mažiau patenkintos savo darbine veikla ir intymiais santykiais, bet nesiskiria nuo vyrų vertindamos savo subjektyvų laimingumą. Su subjektyviu laimingumu nesusijęs ir vedybinis statusas bei tyrimo dalyvių amžius. Gimimo eiliškumas neturi įtakos subjektyvaus laimingumo vertinimams. Taip pat nustatyta, kad subjektyvus laimingumas yra neigiamai susijęs su emociniu pastovumu, teigiamai – su ekstravertiškumu, savigarba, pasitenkinimu įvairiomis gyvenimo sritimis ir santykiais. Regresinė duomenų analizė rodo, jog prognozuojant subjektyvaus laimingumo vertinimus reikšmingą prognostinę vertę turi tik tyrimo dalyvių pasitenkinimas intymiais santykiais.Reikšminiai žodžiai: Subjektyvus laimingumas; Pasitenkinimas; Emocinis pastovumas; Asmenybės savybės.

ENThis research aims to examine whether there is relation between subjective happiness and satisfaction with relationships with other people and one’s work. Furthermore, the research aims to examine the relation between the adults’ assessment of their subjective happiness and satisfaction with relationships and the birth sequentiality, personal characteristics, and self-esteem, as well as such demographic data as gender, age and marital status. 435 full-time and part-time students of Mykolas Römeris University (268 women and 185 men; average age – 26.8) took part in the research. It was determined that women have less emotional stability and are less satisfied in their work activities and intimate relations; nevertheless, they do not differ from men in the assessment of their subjective happiness. The marital status and the age of research subjects are not related to subjective happiness either. The sequentiality of birth has no impact on the assessments of subjective happiness. It was also determined that subjective happiness is negatively related to emotional stability and positively related to extroversion, self-esteem, and satisfaction with various areas of life and relationships. A regressive data analysis shows that, in predicting the assessments of subjective happiness, only the research subjects’ satisfaction with their intimate relations has substantial predictive value.

ISBN:
9986199069
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6525
Updated:
2013-04-28 16:26:40
Metrics:
Views: 35
Export: