Camera obscura : Lietuvos fotografijos istorija, 1839-1945

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Camera obscura: Lietuvos fotografijos istorija, 1839-1945
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2016.
Pages:
765 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Padėka — Santrumpos — Įvadas — Lietuvos fotografijos pradžia — Fotografijos išradimas ir ankstyvosios technikos — Fotografija – kūrybinės ir komercinės veiklos priemonė — Žinia apie fotografijos išradimą pasiekia Lietuvą — Fotografijos pradžia Lietuvoje — Lietuvos fotografija laisvės kovų su Rusijos imperijos valdžia metais — Pirmasis fotoportretų standartizavimas — Pirmoji Lietuvoje peizažinė ir architektūros fotografija — Geležinkelis ir fotoreportažo pradžia — Vaizdai iš užsienio — Fotografijos cenzūros pradžia — Fotografuoti draudžiama: Vilniaus fotografų likimai per 1863-iųjų sukilimą / Margarita Matulytė — Lietuvos fotografija romantizmo ir modernizmo sankirtoje — Europietiška fotografijos estetika Lietuvoje — Fotoportretų gamybos bumas — Profesinio meistriškumo arena – parodos — Kasdienybės stebėjimas — Verkiai, Johanas Hiksa ir fotografija / Margarita Matulytė — Grafas Stanisławas Kazimierzas Kossakowskis – fotografas / Agnė Narušytė — Tarp dviejų pabaigų: grafas Benedyktas Henrykas Tyszkiewiczius ir Johnas Batho / Agnė Narušytė — Apie Ferdynando Ruszczyco fotografijas / Algė Andriulytė — Vilniaus fotografijos mokykla — Asmenybė ir miestas — Kūryba baroko mieste — Akademinė fotografijos meno mokykla / Ieva Meilutė-Svinkūnienė — Vilniaus fotomėgėjų draugija ir Vilniaus fotoklubas / Ieva Meilutė-Svinkūnienė — Vilniaus fotografijos mokyklos savitumas – šviesos estetika — Bolesława ir Edmundas Zdanowskiai: tavin svajonėse ir sapnuose grįžtu / Margarita Matulytė — Žydiškas Vilnius — Vilniaus metonimijos: apie lietuviškojo miesto vaizdinius laikraštyje „Mūsų Vilnius“ / Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė — Vilnius. Septintasis dešimtmetis. Dvi knygos / Agnė Narušytė — Vilnius. Devintasis dešimtmetis. Socialinė kritika / Agnė Narušytė — Vilniaus rekonstrukcijos — Miestas, į kurį visada gali sugrįžti / Margarita Matulytė —Trys subjektyvios impresijos, bylojančios, jog fotografija kuria Vilnių / Nerijus Milerius — Tarp tradicijų ir modernybės — Fotografija – tautinės ideologijos priemonė — Apie vieną Jono Basanavičiaus pomėgį / Margarita Matulytė — XX a. pradžios tautinis sąjūdis Vilniuje ir fotografija — Dingusio pasaulio liudijimas / Margarita Matulytė — Kraštotyros fotografija nepriklausomoje Lietuvoje — Tapatybė be įvaizdžio. Prieškario Lietuva Stasio Vaitkaus ekspedicijų fotoarchyve / Margarita Matulytė — Komercinė fotografija sostinėje — „Pelargoninė“ fotografija provincijoje — Lietuvių fotografų reikalu / Tomas Ivanauskas — Lietuvos ir pasaulio vaizdas spaudoje — „Naujoji Romuva“ ir fotografija: šiuolaikinės informacijos link / Andrius Vaišnys — Fotografija – menas — Dailininkų fotografija — Domicelės Tarabildaitės-Tarabildienės „nosis“ laikui / Agnė Narušytė — Mikalojus Konstantinas Čiurlionis – fotografas / Skirmantas Valiulis, Stanislovas Žvirgždas — Veronikos Šleivytės gyvenimas fotografijose / Agnė Narušytė — Olgos Švede-Dubeneckienės-Kalpokienės kūnas fotografijoje / Viktorija Bruneizerytė — Nacionalinės fotografijos tęstinumas — Fotografija liudija: karai, emigracija, rezistencija, tremtis — Pirmasis pasaulinis karas ir fotografija — Kovų už nepriklausomybę dokumentai — Antrasis pasaulinis karas ir fotografija — Emigracija – į laisvę — Partizanų fotoarchyvai abipus „barikadų“ — Partizanų fotografija Aukštaitijoje / Romas Kaunietis — Tremties liudijimai — Keturios fantasmagorijos, pagrįstos tikrais fotografo Kazio Lauciaus gyvenimo faktais / Margarita Matulytė — Kad priešas liautųsi laimėjęs / Agnė Narušytė — Išvados — Chronologija — Biogramos — Literatūros sąrašas — Iliustracijų sąrašas — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Fotografija; Istorija; Lietuva.
EN
Photography; History; Lithuania.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTCamera obscura, arba tamsus kambarys, yra ta vieta, kur gimsta fotografija. Tačiau knygos pavadinime ši sąvoka įvardija, ką reiškia rašyti Lietuvos fotografijos istoriją. Iki šiol didelė jos dalis slėpėsi netyrinėtuose archyvuose, buvo nesuprantami raidos procesai. Ir pats rašymas yra tarsi laukimas cameros obscuros tamsoje, kol ant sienos susiprojektuos tikrovės vaizdas - juk pati praeities fotografijos tikrovė neprieinama, juo labiau kad sudėtingoje mūsų šalies istorijoje daug kas sunaikinta, prarasta, pamiršta. Ir vis dėlto fotografijoje tamsa yra pozityvus dalykas-ji būtina, kad šviesos srautas suformuotų aiškų piešinį. Šioje monografijoje pirmą kartą imtasi kritiškai vertinti ankstesnių Lietuvos fotografijos istorijos apžvalgų, užpildyti kuo daugiau baltųjų dėmių, vietos reiškinius įrašyti į pasaulio kontekstą, pasiūlyti naujų jų interpretacijų ir, sujungus du mokslinius požiūrius, susintetinti sukauptas žinias. Knyga ne tik pateikia apibendrintas išvadas, bet ir iškelia daug klausimų, atsakymų į juos galės ieškoti kiti tyrinėtojai, jau turėdami mokslinį pagrindą.

ENCamera obscura or "dark chamber" is a place where photography is born. However, the title of this book defines what it means to write down the history of photography in Lithuania. Until now, a large part of it was hidden in unread archives, and many of the processes of its development were not known. The writing itself feels like waiting in the darkness of the camera obscura until the image of reality projects itself on the walls – after all, the reality of the photography of earlier ages itself cannot be accessed, especially since during the complicated history of Lithuania a lot of it was destroyed, lost or forgotten. And still, darkness in photography is a positive thing – it is necessary so that the light could form a clear picture. This monography, for the first time ever, takes a critical look at the earlier reviews of the history of photography in Lithuania, gives explanations for some of the aspects of this history yet unknown, inserts local occurrences into the global context, offers new interpretations for them and, by merging two scientific approaches, synthesise current knowledge. The book not only provides summarised conclusions, but also raises a lot of questions. Finally having a scientific basis for their work, other researchers will be able to look for the answers of these questions.

ISBN:
9786094472046
Related Publications:
Profesoriaus Vacio Miliaus fotografinis palikimas: sakralinė mažoji architektūra / Skaidrė Urbonienė. Etnografija. 2016, 26 (2016), p. 46-73.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/65167
Updated:
2020-12-28 18:15:19
Metrics:
Views: 41
Export: