Ukraina geopolitikos kryžkelėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ukraina geopolitikos kryžkelėje
Alternative Title:
Ukraine at the crossroads of geopolitics
In the Journal:
Politologija. 2006, Nr. 2 (42), p. 3-11
Keywords:
LT
Ukraina (Ukraine); Lietuva (Lithuania); Karinės organizacijos. NATO / Military organizations.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami veiksniai, nuo kurių priklauso ir priklausys Ukrainos geopolitinė orientacija. Tarp išorinių veiksnių ypatingas dėmesys skiriamas Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos interesams. Bent jau saugumo požiūriu Jungtinėms Valstijoms Ukraina yra svarbi šalis. O ES, ypač „senoji“ Europa, laiko Ukrainą periferine valstybe, bendradarbiavimui su kuria, juolab galimos narystės ES skatinimui, neverta teikti didesnės reikšmės. Aptariant vidinius veiksnius, nuo kurių priklausys Ukrainos geopolitinis pasirinkimas tarp Rytų ir Vakarų, pabrėžiama, jog Ukrainos istorinis, religinis ir kultūrinis nevienalytiškumas lemia šalies geopolitinės orientacijos neapibrėžtumą ir nestabilumą. Kartu tvirtinama, kad, nepaisant „senosios“ Europos pasyvumo Ukrainos atžvilgiu ir egzistuojančių Ukrainoje nuomonių dėl jos integracijos į euroatlantines struktūras skirtumų, Lietuva turi padaryti viską, kad santykių su Ukraina plėtojimas taptų vienu iš ES bendrosios užsienio ir saugumo politikos prioritetų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ukraina (Ukraine); Geopolitika; NATO (Šiaurės Atlanto Sutarties organizacija); Geopolitics; EU; NATO; Europos Sąjunga (European Union).

ENThis article examines the factors shaping Ukraine’s present and future geopolitical orientation. Among external factors, special attention is paid to the interests of the United States and the European Union. Ukraine is quite an important country for the USA, especially for security reasons. Meanwhile the EU, especially ‘old’ Europe, sees Ukraine as a peripheral country and regards development of closer ties with Ukraine, including its possible EU membership, as a low priority. Among the internal factors that will determine Ukraine’s choice between East and West are its history and religious and cultural heterogeneity. These historical, religious and cultural divides create political uncertainty and instability. The article states that despite ‘old’ Europe’s passiveness toward Ukraine and despite the differences of opinion in Ukraine itself concerning integration into Euro-Atlantic structures, Lithuania must do all it can to help stronger relations with Ukraine become one of the EU’s shared foreign policy and security policy priorities. [From the publication]

ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Related Publications:
Lietuvos ir Lenkijos strateginė partnerystė ES kaimynystės politikos kontekste / Sima Rakutienė. Politikos mokslų almanachas. 2008, [T.] 4, p. 59-76.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6515
Updated:
2018-12-17 11:49:14
Metrics:
Views: 30    Downloads: 9
Export: