Latvian dialects: perceptions and prestige in modern society

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Latvian dialects: perceptions and prestige in modern society
Alternative Title:
Latvių kalbos dialektai: suvokimas ir prestižas šiuolaikinėje visuomenėje
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2016, t. 24, p. 228-238. Regionas: istorija, kultūra, kalba
Keywords:
LT
Dialektologija; Latvių kalbos dialektai; Latvių kalbos tarmės; Sociolingvistika.
EN
Dialectology; Latvian language dialects; Sociolinguistic; Sociolinguistics.
Summary / Abstract:

LTLatvijoje nuo 2013 m. vykdomas Latvijos mokslo tarybos finansuojamas projektas „Latvių kalbos dialektai XXI amžiuje: sociolingvistinis aspektas“. Šis projektas suteikia informacijos apie latvių kalbos dialektų būklę XXI a. Straipsnyje pristatomi projekto rezultatai. Latvių kalba turi tris teritorinius dialektus: • Vidurio dialektą, kurio pagrindu susikūrusi latvių bendrinė kalba; jis yra artimiausias latvių literatūrinei kalbai ir kalbėtojai dažnai nejaučia skirtumo tarp tarmės ir bendrinės kalbos. • Lyviškąjį dialektą, kurį stipriai paveikė lyvių kalba. Išlikusios daugelis tarminių ypatybių, kalbėtojai dažnai teigiamai vertina savo gimtąją tarmę. • Aukštaičių dialektą, kurio pagrindu XVIII a. susikūrė antroji latvių raštijos kalba – latgaliečių rašto kalba. Po Antrojo pasaulinio karo Vidžemės latgališkosios tarmės dažniausiai vartojamos namuose, kalbantis su kaimynais ar giminaičiais. Latgaloje tarmių vartojimo sritis yra gerokai platesnė – tarmės vartojamos Romos katalikų bažnyčioje, vietiniuose kultūros renginiuose (pavyzdžiui, spektakliuose). Išnagrinėta medžiaga leidžia daryti išvadą, kad tarmės prestižas dažniausiai yra susijęs su vietine kultūrine aplinka ir savojo tapatumo suvokimu. Ten, kur tarmiškai vyksta visuomeniniai renginiai, tarmės prestižas didėja. Nepaisant to, vyksta tarmių niveliavimosi procesas, į tarmes ateina bendrinės kalbos žodžių, jie vartojami ir kalbant tarmiškai. Vyksta ir atvirkštinis procesas: daugelis dialektizmų jau aktyviai nebevartojami, jiems būdinga pasyvi vartosena, dažniausiai jie yra išlikę vyresniosios, rečiau vidurinės, kartos žmonių kalboje. Kokie dialektai išliks ir bus vartojami ateityje, kol kas sunku spręsti.Tam gali turėti įtakos daug veiksnių, tačiau norisi tikėti, kad ateityje bus vietos ir dialektams, kurie yra glaudžiai susiję su lokaliniu latvių tapatumu. [Iš leidinio]

ENIn Latvia, research project Latvian Dialects in the 21st Century: a Sociolinguistic Aspect funded by the Latvian Council of Science is being carried out since 2013. This project aims to analyze the situation of Latvian dialects in the 21st century. In this paper, an insight into research results is presented. There are three major dialects of Latvian: • Middle or Central dialect, the basis of Standard Latvian, closest to Standard Latvian, sometimes speakers do no feel any difference between them. • Livonianized dialect, influenced by the Livonian language, dialectal features are more specific. Speakers’ attitude towards their native sub-dialect is mainly positive. • High Latvian dialect, the basis of the Latgalian written tradition established in the 18th century. After World War II, the usage of sub-dialects in Vidzeme shrank, the are used at home, with relatives, neighbours. Sub-dialects in Latgale have a wider use, are used in the Roman Catholic church, sometimes at cultural events (e.g. theatre performances). The analized material allows the author to draw a conclusion that the prestige of a dialect is often associated with a cultural environment of the area and the sense of identity. In places where public events are held in the local sub-dialect, its prestige is higher. Regardless of that dialect levelling tends to occurr to a larger or smaller extent. Words are often borrowed from Standard Latvian and adapted to the dialect, many dialectal words are no longer in active use, remain in the passive knowledge of the older and middle generations. It is difficult to foresee the vitality and prestige of sub-dialects in the future because many dialectal features are suffering attrition. It will also be influenced by other factors of a multicultural society. However, a hope that dialects will preserve their importance as components of local identity remains. [From the publication]

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
XXI a. pradžios lietuvių tarmės: geolingvistinis ir sociolingvistinis tyrimas : žemėlapiai ir jų komentarai / [sudarytojos. Vilnius : Briedis, 2014. 464 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/65149
Updated:
2019-12-04 15:53:58
Metrics:
Views: 8    Downloads: 2
Export: