La Responsabilité administrative pour infraction au droit de l'environnement dans la République de Lituanie

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Prancūzų kalba / French
Title:
La Responsabilité administrative pour infraction au droit de l'environnement dans la République de Lituanie
In the Journal:
Cahiers du Centre de recherches administratives. 2006, Nr. 9 (juillet), p. 23-34
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Administracinė atsakomybė; Aplinkosauga; Administrative responsibility; Environment.
Keywords:
LT
Administracinė teisė / Administrative law; Aplinka. Aplinkosauga / Environment. Environmental protection.
EN
Administrative responsibility.
Summary / Abstract:

LTLietuvos Respublikoje viena plačiausiai taikomų teisinės atsakomybės rūšių už aplinkos apsaugos teisės pažeidimus - administracinė atsakomybė. Straipsnyje yra aptariami bendrieji teisinės atsakomybės už aplinkos apsaugos teisės pažeidimus pagrindai Lietuvos Respublikoje, analizuojami administracinės atsakomybės taikymo aktualūs aspektai, t.y. apibrėžiami bei patikslinami aplinkos apsaugos teisės pažeidimo sudėties elementai: objektas, objektyvioji pusė, subjektas, subjektyvioji pusė, trumpai aptariamos už aplinkos apsaugos teisės pažeidimus taikomos administracinės nuobaudos, nurodomi aplinkos apsaugos teisės pažeidimų bylas nagrinėjantys bei administracines nuobaudas taikantys subjektai. Straipsnyje nurodoma, kad administracinės atsakomybės, taikomos už aplinkos apsaugos teisės pažeidimus, pagrindas yra administracinis teisės pažeidimas - priešingas teisei kaltas veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į gamtos išteklių nuosavybės teisę, aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo tvarką ir už kurį numatyta administracinė atsakomybė. Aplinkos apsaugos teisės pažeidimų, už kuriuos numatyta administracinė atsakomybė, objektu yra laikytina ne tik aplinka ir gamtos išteklių naudojimo tvarka, tačiau ir žmogaus sveikata, biologinis saugumas ir būsimų kartų gerovė. Straipsnyje analizuojama administracinės atsakomybės subjekto problematika, konstatuojant, kad ne tik fiziniai asmenys ir pareigūnai, bet ir juridiniai asmenis laikytini aplinkos apsaugos teisės pažeidimų, už kuriuos numatyta administracinė atsakomybė, subjektais. [Iš leidinio]

ENAmong the types of legal amenability for violation of environment protection laws, most widely applied in the Republic of Lithuania, is administrative amenability. The article discusses the general basis of legal amenability for violation of environment protection laws, applicable in the Republic of Lithuania, analyzes the relevant aspects of application of administrative amenability, i. e. provides the definitions and clarifications of the elements of composition of a violation of environment protection laws: the object, the objective side, the subject, the subjective side, provides a brief discussion of the administrative penalties, applied for violations of environment protection laws, and also specifies the authorities, investigating the cases of violation of environment protection laws and applying the administrative penalties. The article states that the basis of administrative amenability, applied for violation of environment protection laws is a violation of administrative law, the crime of commission or omission, adversary to the law and infringing the title of ownership of natural resources, the procedure of use of environmental and natural resources, for which administrative amenability is foreseen. The object of violation of environment protection laws, for which administrative amenability is foreseen, is not only the procedure of use of the environment and natural resources, but also the health, biological security of the human being and the wellbeing of the future generations. The article analyzes the problems, pertaining to the subject of administrative amenability, stating that not only natural persons and officers, but also legal persons are held subjects of violation of environment protection laws, for which administrative amenability is foreseen.

Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6514
Updated:
2013-04-28 16:26:30
Metrics:
Views: 19
Export: