Vertybinių popierių rinkos indeksų priklausomybė nuo šalies makroekonominių rodiklių

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vertybinių popierių rinkos indeksų priklausomybė nuo šalies makroekonominių rodiklių
Alternative Title:
Dependency of securities market indices on macroeconomic indicators
In the Journal:
Lietuvos statistikos darbai [Lithuanian journal of statistics]. 2005, 42, p. 64-73
Keywords:
LT
Finansai. Kapitalas / Finance. Capital.
Summary / Abstract:

LTVertybinių popierių rinka kiekvienoje šalyje sudaro svarią visos ekonomikos dalį, o joje vykstančios prekybos pelningumas lemia daugelio šalies gyventojų bei užsienio investuotojų finansinę gerovę. Ši rinka ypatinga tuo, kad pasižymi daug didesne kaita ir nestabilumu, palyginti su visa ekonomika, ir dėl to dažnai išgyvena krizes, kurios skaudžiai paliečia investuotojus į akcijas, o kartu ir visus likusius ekonomikos dalyvius. Dėl šios priežasties yra itin svarbu ne tik nuolat sekti pokyčius, vykstančius vertybinių popierių rinkoje, bet ir sugebėti juos nuspėti ateinantiems laikotarpiams, remiantis dabarties ekonomikos tendencijomis ir vartotojų lūkesčiais, kas lemtų efektyvesnį ir stabilesnį vertybinių popierių rinkos funkcionavimą. Situacija akcijų ir skolos vertybinių popierių rinkoje daugumos investuotojų vertinama pagal tam tikrus rinkos indeksus. Šio darbo tikslas yra ištirti ir nustatyti, kaip vertybinių popierių rinkos indeksai yra veikiami šalies makroekonominių rodiklių, tokių kaip nedarbas, infliacija, palūkanų normos ar įmonių bendras pelningumas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Akcijos; Makroekonominiai veiksniai; Indeksai; Stock market; Macroeconomic factors; Index.

ENThe securities market comprises an important part of the whole economy in every country. Its trading profitability affects the financial wellbeing of many citizens and foreign investors. The special feature of this market is its higher volatility and instability compared to the rest of the economy. Therefore, it suffers frequent crises which severely affect equity investors and the rest of the participants in the economy. For this reason, it is very important not only to monitor fluctuations in the securities market, but also to be able to predict them for the coming periods, based on current economic trends and consumer expectations. This would lead to more effective and stable functioning of the securities market. The situation in the equity and debt securities market is assessed by investors according to certain market indices. This paper aims at analysing and identifying how securities market indices are affected by national macroeconomic indicators such as unemployment, inflation, interest rates or general corporate profitability.

ISSN:
1392-642X; 2029-7262
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/65
Updated:
2021-04-16 20:26:05
Metrics:
Views: 67    Downloads: 13
Export: