Toward democratic governance : the Lithuanian local elite

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaAnglų kalba / English
AntraštėToward democratic governance : the Lithuanian local elite
Autoriai
KnygojeLocal elites, political capital and democratic development : governing leaders in seven European countries / editors: Szücs, Stefan, Strömberg, Lars . Wies, P. 101-142
Reikšminiai žodžiai
LTsavivaldos teisėtvarka; savivaldos valdininkai; erlitinis valdymo stilius
ENlocal govrnment legislation; local leader; local elite governance
Santrauka / Anotacija

LTAutorių kolektyvas pristato 1991 m., 1995 m. ir 1998 m. atliktą reprezentatyvų Lietuvos savivaldos elitų (politikų ir administracijos vadovų) nuostatų bei politinės elgsenos tyrimą. Straipsnyje pirmiausia aptariama Lietuvos savivaldos sistemos raida, savivaldos institucijų ir valstybės santykio teisinio reguliavimo formavimasis, dabartinė savivaldos sistemos struktūra. Apžvelgiama, kaip keitėsi savivaldos institucijoms suteiktos politinės galios bei jų atliekamos funkcijos, kaip politinių jėgų pokyčiai valdžioje keitė savivaldos politikos gaires. Empiriniame tyrime analizuojamos politinių elitų sociodemografinės charakteristikos, profesinė patirtis, institucinė kilmė, atskleidžiamas aktualiausių savivaldos problemų suvokimas tarp elito atstovų. Taip pat aiškinamasi, kaip vietos politiniai elitai suvokia savo politinę autonomiją, galias bei atsakomybę spręsti vietos lygmeniu egzistuojančias problemas, kaip metams bėgant keičiasi šis galimybių ir prievolių suvokimas, kokiose politikos srityse vietos lyderiai jaučiasi pajėgūs nuveikti daugiausia, kuriose - mažiausia, kas yra pagrindiniai pagalbos sprendžiant iškylančius klausimus šaltiniai. Straipsnyje taip pat pristatomi vietos elitų demokratinių vertybių ir politinio dalyvavimo tendencijų analizės rezultatai.

ENA group of researchers presents representative research of attitudes and political beliefs of Lithuanian municipal elite (politicians and administration heads) conducted in 1991, 1995, and 1998. In the beginning, the article discusses the development of municipal systems and the formation of the relationship between the municipal institutions and the state, as well as presents contemporary municipal structure. The authors pay attention to the changes of political powers and functions delegated to municipal institutions and notice how political changes in state government affects political guidelines of municipal structures. The empirical research analyses socio-demographic characteristics, job experience, and the institutional origin of political elite, as well as discloses its understanding of the most relevant municipal problems. The research discloses how municipal elite perceives its political autonomy, powers, and responsibilities in solving municipal level problems; how the understanding of its duties and rights changes in a course of time; in what areas municipal leaders feel strong enough to make the most and the least; and what are the main sources of help while solving the problems met. In addition, the article delivers results of the analysis of the democratic values and political participation tendencies of municipal elite.

ISBN9783531150598
Mokslo sritisPolitikos mokslai / Political sciences
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/6499
Atnaujinta2018-04-25 16:39:30
Metrika Peržiūros: 5    Atsisiuntimai: 1