Skaitymas kaip ugdymosi veiksnys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Skaitymas kaip ugdymosi veiksnys
In the Journal:
Žvirblių takas. 2006, Nr. 3, p. 14-19
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje įvairiais aspektais nagrinėjama skaitymo samprata, pristatomi tyrimų apie lietuvių skaitymo įpročius duomenys. Apžvelgiami žymių asmenybių sentencijose nustatyti knygų ir jų skaitymo vaidmenys (intelektinių galių ir mąstymo ugdymas, auklėjamasis vaidmuo). Analizuojama skaitymo funkcijos interpretacija XX a. pabaigos - XXI a. pradžios lietuvių tyrinėtojų darbuose, atkreipiant dėmesį į ugdomąjį knygų skaitymo vaidmenį. Nagrinėjamos skaitymo funkcijos: komunikacinė, meninė, edukacinė, gnostinė, rekreacinė, pažintinė, emocinės komunikacijos, vertybinės orientacijos funkcijos. Atkreipiamas dėmesys į būsimų pedagogų požiūrį į knygų skaitymą bei pristatomas tyrimas, kuriuo siekta išryškinti būsimųjų pedagogų požiūrį į grožinės literatūros knygų skaitymą. Tyrime dalyvavo 150 pirmo - trečio kurso studentų. Tyrimo rezultatų analizė atskleidė, kad mėnesio bėgyje grožinės literatūros knygų skaitė 48,6 proc. studentų. Studentai išryškino skaitomos knygos vaidmenį jų gyvenime, nurodė skaitymo pažintinę ir ugdomąją funkcijas. Galima teigti, kad knyga ir skaitymas padeda skaitančiam gauti įvairios informacijos, pažinti įvykius, reiškinius, žmogų, palaikyti dvasinį ryšį su viena ar kita kultūra ir jos atstovais. Skaitymas ugdo integralią asmenybę, t. y., darnios pasaulėžiūros, išlavintų intelektinių galių ir jausmų žmogų, prisideda prie jo pasaulėžiūros formavimo, moko pažinti save ir kt. Kita vertus, atliktas tyrimas leidžia teigti, kad suaugę žmonės ir jaunimas nepasinaudoja knygos teikiamomis galimybėmis savęs kaip žmogaus tobulinimui.

ENThe article analyses the concept of reading from various aspects and presents data of surveys on Lithuanian reading habits. The author overviews the role of books and reading recorded in gnomes of various famous people (the development of the intellectual powers and thinking, and educational role). It analyses the interpretation of functions of reading recorded in works of Lithuanian researchers at the end of the 20th – the beginning of the 21st century. The article analyses the following functions of reading: communicative, artistic, educational, gnostic, recreational, cognitive, emotional communication, and value orientation. It pays attention to the attitude of future pedagogues towards reading of books and presents the survey which discloses the attitude of future pedagogues towards reading of imaginative literature. One hundred and fifty first-third year students were surveyed. The analysis of the results disclosed that 48.6 percent of the responders read imaginative literature in a period of one month. The students surveyed highlighted the role of books in their lives, and identified cognitive and educational functions of reading. We can maintain that reading books helps people to find information; know certain events, phenomena, and people; and keep spiritual relationship to one or another culture and its representatives. Reading helps to develop an integral personality, i.e. well-educated, intelligent and sensitive person with sustainable worldview. It participates in forming individual worldview; teaches of self-recognition; etc. On the other, the survey allows maintaining that both youth and adults do not completely use self-improvement possibilities provided by books.

ISSN:
1392-1037
Related Publications:
Ugdomoji sąveika neformaliojo vaikų skaitymo kontekste / Janina Bukantienė, Diana Intaitė. XX nacionalinė konferencija "Vaclovo Biržiškos skaitymai" : bibliotekininkystė ir informacijos mokslai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009. P. 32-40.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6483
Updated:
2018-12-17 11:49:11
Metrics:
Views: 119    Downloads: 48
Export: