Pirmasis Lietuvos dešimtmetis Europos Sąjungoje : transformacija ar imitacija?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pirmasis Lietuvos dešimtmetis Europos Sąjungoje: transformacija ar imitacija?
Alternative Title:
Lithuania's first decade in the European Union: transformation or imitation?
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2015.
Pages:
292 p
Notes:
Kiti autoriai: Liutauras Gudžinskas, Sabina Karmazinaitė, Vytautas Kuokštis, Klaudijus Maniokas, Vitalis Nakrošis, Ramūnas Vilpišauskas, Darius Žeruolis. Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Teorinė prieiga: europeizacija, elitai, valstybės užgrobimas ir vystymasis / Klaudijus Maniokas — Pirmasis Lietuvos dešimtmetis Europos Sąjungoje: dideli lūkesčiai, maži pokyčiai? / Sabina Karmazinaitė, Klaudijus Maniokas, Darius Žeruolis — Lietuvos narystės Europos Sąjungoje politinė ekonomija – dešimties metų patirtis / Vytautas Kuokštis — Lietuvos narystė euro zonoje – pokyčių Lietuvos politikoje ir stojimo laiko pasirinkimo analizė / Ramūnas Vilpišauskas — Lietuvos viešojo administravimo europeizacija: agentūrų kaita ir jų vadovų depolitizacija / Vitalis Nakrošis, Sabina Bankauskaitė-Grigaliūnienė — Europeizacija ir gerovės valstybė Lietuvoje: institucinės sankirtos / Liutauras Gudžinskas — LGBT teisių raida Lietuvoje jai įstojus į Europos Sąjungą / Liutauras Gudžinskas — Tyrimo rezultatai / Klaudijus Maniokas — 1 priedas. Svarbiausios Lietuvos viešosios politikos iniciatyvos 2004-2012 metais — 2 priedas. Lietuvos politinio elito apklausos (2014 metų gegužę–birželį) rezultatai — Literatūra — Summary of findings — Asmenvardžių rodyklė — Dalykinė rodyklė.
Summary / Abstract:

LTVilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (toliau – VU TSPMI) tyrėjų 2013 metų kovą–2015 metų rugsėjį įgyvendinto projekto „Lietuva Europos Sąjungoje: transformacija ar imitacija“ tikslas buvo išnagrinėti, įvertinti ir paaiškinti Lietuvos europeizaciją įstojus į Europos Sąjungą (toliau šiame skyriuje ir kituose – ES). Ši kolektyvinė monografija yra pagrindinis atlikto tyrimo rezultatas1. Tyrimo tikslas kilo natūraliai, norint įvertinti dešimties metų narystės ES laimėjimus ir pokyčius. Lietuvos atvejo studijos analizė tam labai naudinga, nes gali apimti platų formalių ir neformalių pokyčių, prie kurių prisidėjo ES, spektrą. Be to, per dešimt narystės ES metų Lietuvoje jau įvyko treji Seimo rinkimai ir dirbo penkios vyriausybės, todėl šie šalies vidaus politikos pokyčiai suteikia galimybę vertinti narystės ES įtaką ją lyginant su vidaus politikos veiksniais. Lietuvos europeizacijos tyrimo objektą galima išskleisti trimis klasikiniais lygmenimis: valstybės santvarkos, politikos ir atskirų viešosios politikos sričių (angl. polity, politics and policy). Pagrindiniai tyrimo uždaviniai buvo šie: 1) įvertinti pokyčius Lietuvoje; 2) nustatyti politinių, ekonominių ir institucinių pokyčių Lietuvoje, jai tapus ES nare, pobūdį; 3) paaiškinti vykstančius pokyčius ir jų pobūdį endogeniniais ir egzogeniniais veiksniais. [Iš Įvado]

ENThe aim of the project was to analyse the Europeanization of Lithuania across the classical Europeanization literature dimensions of polity, politics, and policy touching upon the main dimensions of development, and namely changes related to the quality of democracy, economy in general, public policy, and public administration or governance in a broad sense. To reach the aim, this research employed a new theoretical approach towards Europeanization studies, which avoids some deficiencies of common Europeanization theories. Therefore, in this research, the development theory produced by Douglass C. North, John Joseph Wallis, and Barry R. Weingast1 served as a theoretical framework. It allows to conceptualize not only the impact of the EU on Lithuania after the membership, but also to assess the general development trajectory of Lithuania. This theory of NWW aptly conceptualizes the main long-term impacts of the EU on Lithuania and other Central European countries, namely, equity against the law, competition, and public goods. In such a way it creates the starting point to assess Europeanization and also a broader picture of Lithuania’s development trajectory. [From the publication]

ISBN:
9786094595851; 9786094595875 (elektroninis)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/64772
Updated:
2020-12-29 17:41:10
Metrics:
Views: 101    Downloads: 1
Export: