Pensijų sistemos poveikis socialinei-ekonominei nelygybei Lietuvoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pensijų sistemos poveikis socialinei-ekonominei nelygybei Lietuvoje: disertacija
Alternative Title:
Impact of the pension system on socio-economic inequality in Lithuania
Publication Data:
Vilnius, 2005.
Pages:
183, 63 p
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus universitetas, 2005. Bibliografija.
Keywords:
LT
Socialinė apsauga. Pensijos / Social security. Pensions.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Impact of pension system on socio-economic inequality in Lithuania Vilnius : [Vilniaus universitetas], 2005 50 p
Summary / Abstract:

LTPensijų sistema yra visuomenės institutas, kurio paskirtis – užtikrinti pajamas žmonėms, negalintiems dalyvauti rinkoje dėl atitinkamos socialinės rizikos. Tokiu būdų pensijų sistemos per išmokas formuoja tam tikrą socialinės – ekonominės nelygybės laipsnį. Tuo pačiu pensijų sistemos yra svarbus sanglaudos ir solidarumo institutas visuomenėje. Disertacijoje tirta pensininkų pajamų nelygybė Lietuvoje. Pirmojoje dalyje apžvelgta socialinės – ekonominės nelygybės samprata sociologijoje, ekonominės gerovės ir pajamų santykis, socialinės gerovės valstybės ir pajamų nelygybės santykio samprata. Empirinėje tyrimo dalyje apžvelgiamas socialinis – ekonominis tyrimo kontekstas ir Lietuvos pensijų sistemos instituciniai bruožai. Matuojant institucinius bruožus: pensijos lygį ir variaciją, analizuojant pensininkų dispuonuojamų pajamų struktūrą, pajamų nelygybę, pajamų nelygybės struktūrą, naudojant namų ūkių biudžetų duomenis, analizuojamas valstybinio socialinio draudimo ir kaupiamųjų pensijų schemų poveikis socialinei – ekonominei nelygybei Lietuvoje. Pereinamojo laikotarpio šalių pensijų sistemų lyginamoji analizė parodė, kad dominuojančios yra valstybinio socialinio draudimo schemos, o kaupiamąją pensijų schemą įsteigiančios reformos daugelyje šalių yra kritikuojamos. Tyrimo rezultatai patvirtino prielaidą, kad Lietuvoje kaip ir kitose šalyse amžius, gyvenamoji vieta, namų ūkio sudėtis yra svarbūs pajamų nelygybę veikiantys veiksniai. Svarbiausios pajamų nelygybės sritys, kuriose reikia intervencijos šiandien Lietuvoje, yra pajamų nelygybė tarp kartų ir asmens gyvenimo ciklo pajamų. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe pension system is a social institute, the purpose of which is to ensure income for people who cannot take part in the market due to appropriate social risk. Thus, through disbursements pension systems form a certain degree of socio-economic inequality. Simultaneously, pension systems represent an important institute of cohesion and solidarity in society. The dissertation examines the inequality of retirees with regard to income in Lithuania. The first part reviews the conception of socio-economic inequality in sociology, the ratio of economic welfare and income and the conception of the social welfare state and the income inequality ratio. The empirical part of the research reviews the socio-economic context of research and institutional features of the Lithuanian pension system. When measuring the institutional features: the level of pension and variation, and analyzing the structure of income disposed by retirees as well as income inequality and income inequality structure, and using household budget information, public social insurance and the unit linked pension schemes’ impact on socio-economic inequality in Lithuania is analyzed. Comparative analysis of pension systems in countries in transition showed that public social insurance schemes prevail, whereas reforms establishing unit linked pension schemes are being criticized in many of them. Results of the research confirmed the assumption that in Lithuania, as in other countries, age, place of residence, and household composition are important factors affecting income inequality. The major areas of income inequality requiring intervention in Lithuania today are income inequality between genders and people’s life cycle income. [From the publication]

Related Publications:
Lietuvos socialinio draudimo kompensuojamoji gerovė lyginant su ES šalimis / Daiva Skučienė, Artūras Gataūlinas. Socialinis darbas. 2011, t. 10, Nr. 2, p. 301-314.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6471
Updated:
2022-02-07 20:08:31
Metrics:
Views: 32
Export: