Gamtos motyvų stilizavimas interpretavimo ir kūrybinių sprendimų kontekste mokant tekstilės technologijų mokykloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gamtos motyvų stilizavimas interpretavimo ir kūrybinių sprendimų kontekste mokant tekstilės technologijų mokykloje
Alternative Title:
Stylization of natural motives in the context of interpretation and creative solutions teaching textile technology at school
In the Journal:
Kūrybos erdvės. 2005, Nr. 3, p. 81-87
Keywords:
LT
Kūrybiškumas / Creativity; Mokslinis ugdymas / Scientific education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama stilizavimo samprata ir reikšmė kūrybiniams sprendimams, aktualizuojamas gamtos motyvų stilizavimas, atskleidžiama subjektyvioji ir objektyvioji stilizavimo proceso pusė, ryškinamas tradicinis ir šiuolaikinis požiūris, orientuotas į nuolatinę kaitą. Tyrimo rezultatai atspindi šiandieninėje mokykloje stilizavimui naudojamų gamtos objektų ir reiškinių įvairovę, kuri atskleidžia gilias žmogaus santykio su gamta tradicijas. Aptariamos gamtos motyvų vizualizavimui vartojamos techninės ir meninės raiškos priemonės bei kūrybiniam sumanymui realizuoti praktikuojami būdai tekstilės technologijų pamokose. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Stilizavimas; Technologijų kūrybos procesas; Kūrybiniai sprendimai; Interpretavimas; Transformavimas; Meninė raiška; Raiškos priemonės; Vizuali raiška; Stylizaton; Creative process in the field of technologies; Creative concepts; Interpretation; Transformation; Artistic expression; Means of expression; Visual expression.

ENThe aim of this article is to reveal the peculiarities of stylization of natural objects and their elements in the process of interpretation and creative concepts in teaching design and technology and to articulate the basis problems of these processes. The results of the surveyed technology teachers revealed that in “realizing” the pupils’ creative ideas in the process of teaching technologies, an important part of the creative process is stylization of chosen natural motifs. For the most part the majority of pupils work on the subject of natural objects and element to implement their creative concepts. In most cases they present stylized forms of the following plants: flowers, trees, herbage; less often they do bushes and fruit. Animal motifs are among the popular ones too, the most popular being those of butterflies, fish, and wild birds teamed with other favourites, such as wild and domestic animals. Natural phenomena such as autumn and winter, less often summer and spring, are featured in textile creative works. The following natural elements: rain, storm, rainbow, etc. are used for stylization as well. In implementing their creative ideas pupils express natural motifs using various graphical means of expression. Most of them stylize by means of pencil, yarn, paper, and fabric, while watercolours, gouache, and Indian ink are among least favourite. The stylized motifs of natural objects and elements are expressed in various technologies and appliqué, while knitting and weaving technologies are used less frequently. Quite a few problems arise in stylizing neutral motifs in the process of technologies where the most important ones are related to lack of motivation and artistic skills.

ISSN:
1822-1076
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/646
Updated:
2018-12-20 23:04:09
Metrics:
Views: 34    Downloads: 1
Export: