Досудебный контроль как отдельная форма функции уголовного преследования и юстиции

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Досудебный контроль как отдельная форма функции уголовного преследования и юстиции
Alternative Title:
Pre-trial control as the separate form of criminal prosecution and justice function
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje teisiniu bei valdymo teorijos aspektu yra nagrinėjama procesinė kontrolė, šios kontrolės paskirtis, analizuojamos Lietuvos ikiteisminio tyrimo vidinės ir išorinės kontrolės formos. Ikiteisminio tyrimo kontrolė yra ta teisinė priemonė, kuri leidžia užkirsti kelią galimiems procesiniams pažeidimams ar klaidoms atsirasti, įgalina laiku nustatyti padarytus pažeidimus (klaidas) ir juos greitai pašalinti. Be to, efektyviai veikianti kontrolės sistema leidžia mažiausiomis sąnaudomis pasiekti norimą rezultatą (tikslą). Tačiau, šiuo metu apie efektyviai veikiančią procesinės kontrolės sistemą Lietuvoje, straipsnio autorių nuomone, galima kalbėti tik teoriniame lygmenyje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ikiteisminio tyrimo kontrolė; Baudžiamasis persekiojimas; Control of the pre-trial investigation; Criminal proceeding.

ENIn this article aspects of legal and management theories are used to examine procedural control and the purposes of this control, and the internal and external forms or pre-trial control in Lithuania are analysed. The control of pre-trial investigation is a legal tool which allows prevention in cases where procedures may be breached or errors found, affording time to establish the infringements (errors) and to eliminate them quickly. In addition, an effective system of control allows the desired results to be obtained at the lowest cost. However, it is the author’s opinion that at the moment we can only speak theoretically about effective systems of control in Lithuania.

ISBN:
9984143236
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6457
Updated:
2013-04-28 16:25:49
Metrics:
Views: 20
Export: