Досудебный контроль как отдельная форма функции уголовного преследования и юстиции

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaRusų kalba / Russian
AntraštėДосудебный контроль как отдельная форма функции уголовного преследования и юстиции
Kita antraštėPre-trial control as the separate form of criminal prosecution and justice function
Autoriai
KnygojeTiesību pārkāpumu sekas publiskajās un privātajās tiesībās: zinātnisko rakstu krājums . 2006, P. 72-80
Reikšminiai žodžiai
LTIkiteisminio tyrimo kontrolė; Baudžiamasis persekiojimas
ENControl of the pre-trial investigation; Criminal proceeding
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnyje teisiniu bei valdymo teorijos aspektu yra nagrinėjama procesinė kontrolė, šios kontrolės paskirtis, analizuojamos Lietuvos ikiteisminio tyrimo vidinės ir išorinės kontrolės formos. Ikiteisminio tyrimo kontrolė yra ta teisinė priemonė, kuri leidžia užkirsti kelią galimiems procesiniams pažeidimams ar klaidoms atsirasti, įgalina laiku nustatyti padarytus pažeidimus (klaidas) ir juos greitai pašalinti. Be to, efektyviai veikianti kontrolės sistema leidžia mažiausiomis sąnaudomis pasiekti norimą rezultatą (tikslą). Tačiau, šiuo metu apie efektyviai veikiančią procesinės kontrolės sistemą Lietuvoje, straipsnio autorių nuomone, galima kalbėti tik teoriniame lygmenyje. [Iš leidinio]

ENIn this article aspects of legal and management theories are used to examine procedural control and the purposes of this control, and the internal and external forms or pre-trial control in Lithuania are analysed. The control of pre-trial investigation is a legal tool which allows prevention in cases where procedures may be breached or errors found, affording time to establish the infringements (errors) and to eliminate them quickly. In addition, an effective system of control allows the desired results to be obtained at the lowest cost. However, it is the author’s opinion that at the moment we can only speak theoretically about effective systems of control in Lithuania.

ISBN9984-14-323-6
Mokslo sritisTeisė / Law
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/6457
Atnaujinta2013-04-28 16:25:49
Metrika Peržiūros: 1