Šalis rytuose. Pastabos apie Lietuvos įvaizdį Italijoje XX a. pirmaisiais dešimtmečiais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šalis rytuose. Pastabos apie Lietuvos įvaizdį Italijoje XX a. pirmaisiais dešimtmečiais
In the Book:
Lietuva - Italija : šimtmečių ryšiai / sudarytoja Daiva Mitrulevičiūtė. Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2016. P. 644-653
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Dienraštis „La Stampa“; Italija (Italy); Italų žurnalistai; Lietuvos ryšiai su Italija; Lietuvos įvaizdis Italijoje; Daily newspaper of the La Stampa; Image of Lithuania in Italy; Italian journalists; Italy; Lithuania; Lithuania's image in Italy; Lithuanian-Italian relations.
Keywords:
LT
20 amžius; Dienraštis La Stampa; Italija (Italy); Įvaizdis. Stereotipai. Imagologija / Image. Stereotypes. Imagology; Lietuvos ryšiai su Italija; Valstybė / State; Žurnalistika / Journalism.
EN
Daily newspaper of the La Stampa; Italy; Lithuanian-Italian relations; Lithuania's image in Italy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas Lietuvos įvaizdis Italijoje XX a. pirmaisiais dešimtmečiais. Italijos ir rytinio Baltijos jūros krašto ryšiai daugiausia plėtojosi ankstyvaisiais Naujaisiais laikais, Lenkijos ir Lietuvos valstybės didžiausio suklestėjimo laikotarpiu. Italijos dėmesys Lietuvai ėmė menkti po Abiejų Tautų Respublikos padalijimų XVIII a. pabaigoje. 1918 m. nepriklausoma Lietuva italų akimis žiūrint liko antraeilės reikšmės šalis. XX a. trečiojo ir ketvirtojo dešimtmečio Italijos periodinėje spaudoje žvilgsnis į Lietuvą liko susijęs su jos „etnine“ tapatybe, savita krikščionybe ir „kaimiškumu“, konfliktiniu istoriniu santykiu su Lenkija ir nauju antibolševikinio bataliono vaidmeniu. Spaudoje stebimas savitai transformuotas A. Šapokos metanaratyvas. Reportažuose fiksuojama Lietuvos kalbinė ir kultūrinė įvairovė neleidusi užmiršti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės praeities, jos mitizavimas. Bandyta italams paaiškinti, ant kokių pamatų radosi Lietuvos valstybė ir naujasis Europos žemėlapis. Visgi Lietuvos tikrovė taip ir liko tolima ir, taikant italų stebėtojams prieinamus kognityvinius instrumentus, sunkiai suprantama. Nors autoritarinio Antano Smetonos režimo egzistavimas tapo politinių Lietuvos procesų perskaitymo raktu, tačiau net ir tai nepadėjo įveikti nepatiklumo vertinant jos tikrovę, kuri buvo įdomi, bet labai tolima tai moraliniai ir kultūriniai sričiai, kuriai Italija jautėsi priklausanti.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/64513
Updated:
2019-03-13 14:13:27
Metrics:
Views: 10
Export: