Žinios apie Lietuvą XVIII-XIX a. Europos istorijos ir geografijos žodynuose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žinios apie Lietuvą XVIII-XIX a. Europos istorijos ir geografijos žodynuose
In the Book:
Lietuva - Italija : šimtmečių ryšiai / sudarytoja Daiva Mitrulevičiūtė. Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2016. P. 635-643
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Enciklopedijos; Europos istorijos ir geografijos žodynai; Informacija apie Lietuvą XIX amžiuje; Italų žodynai; Lietuva italų žodynuose; Žinios apie Lietuvą; Žodynai; Dictionaries; Encyclopedias; Historical and geographical dictionaries of Europe; Information about Lithuania in the 19th century; Italian dictionaries; Knowledge about Lithuania; Lithuania in Italian dictionaries.
Keywords:
LT
Enciklopedijos; Europos istorijos ir geografijos žodynai; Informacija apie Lietuvą XIX amžiuje; Italų žodynai; italų žodynuose; Mokslas / Science; Žinios apie Lietuvą; Žodynai.
EN
Dictionaries; Encyclopedias; Historical and geographical dictionaries of Europe; Information about Lithuania in the 19th century; Italian dictionaries; Knowledge about Lithuania; Lithuania in Italian dictionaries.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiamos žinios apie Lietuvą XVIII a. vidurio - XIX a. pabaigos Europos istorijos ir geografijos žodynuose. Tyrimui atrinkti patys reikšmingiausi ir labiausiai paplitę šio laikotarpio žodynai. Didžiųjų istorijos ir geografijos žodynų paplitimo ir populiarumo pikas Lietuvoje sutapo su didžiuliai geopolitiniais pokyčiais – Abiejų Tautų Respublikos nuosmukiu XVIII a. antroje pusėje ir ilgiau nei šimtmetį trukusia Rusijos imperijos okupacija. XVIII a. antrosios pusės leidiniuose žinių apie Lietuvą gana gausu ir joms būdingas tikslumas. Pavyzdžiui, Luiso Moredjė parengtame „Didžiajame istorijos žodyne“ pateiktas išsamus istorinis ir politinis Lietuvos aprašymas. Visai kitokia XIX a. žinynų (L. Greguaro, F. K. Marmokijaus, G. Straforelo, E. Treveso, G. Moranio) informacija, kuri pateikiama labai apytikslė, paviršutiniška, dažnai pateiktos žinios yra netikslios. Dėl to kalta geopolitinė situacija, susidariusi po 1795 m. Abiejų Tautų Respublikos padalijimų, pirmiausia carinės imperijos represijų ir rusinimo politika – informacija apie Lietuvą darėsi vis labiau abejotina, fragmentiška ir pabira, kone talkinanti, nors ir netiesiogiai, tuomečiams Rusijos imperijos siekiams slopinti tautinę lietuvių tapatybę. Labiau informuota apie Lietuvos istorijos ištakas pasirodė „Naujoji Amerikos enciklopedija“. Šis tyrimas leidžia geriau suprasti lietuvių tautinės idėjos sklaidą XIX a. ir padeda susieti istorinio pobūdžio žinias su politine informacija.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/64512
Updated:
2019-03-13 14:21:49
Metrics:
Views: 18
Export: