Lietuva Džuzepės Madzinio Europoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuva Džuzepės Madzinio Europoje
Authors:
In the Book:
Lietuva - Italija : šimtmečių ryšiai / sudarytoja Daiva Mitrulevičiūtė. Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2016. P. 618-634
Summary / Abstract:

LTEuropietiškoji Džuzepės Madzinio (Giuseppe Mazzini, 1805–1872) doktrina buvo grįsta respublikoniškos Europos sukūrimu, tautų solidarumo principo įtvirtinimu ir karo kaip tarptautinių ginčų sprendimo priemonės smerkimu. Tik taip Europos tautos būtų galėjusios žengti aukštesnės civilizacijos ir pažangos keliu, suvokdamos būtinybę visuotinį gėrį iškelti aukščiau už bet kokį pavienį interesą. Tokiais principais buvo grįstas politinis Dž. Madzinio Europos projektas. Straipsnyje siekiama atskleisti, kokį vaidmenį ir kokią funkciją Europos projekte respublikonas skyrė Lietuvai. Dž. Madzinis pasmerkė imperialistinę carų politiką ir brutalią Lietuvos teritorijos aneksiją, įvykdytą po 1795 m. Jis Lietuvą laikė esmine savo politinio Europos projekto grandimi, tačiau tam pirmiausia Lietuva turėjo atgauti nepriklausomybę, o jos tauta išsivaduoti iš pradžių morališkai, paskui ir politiškai. Italų patriotas atkreipė dėmesį į 1830–1831 m. Lenkijoje ir Lietuvoje vykusius neramumus, kurie, jo manymu, įrodė tų tautų valią pačioms spręsti savo likimą. Dž. Madzinis analizavo lenkų ir lietuvių sukilimo žlugimą ir pabrėžė, kad kaip tik pasikliovimo lietuvių tautos galiomis stoka buvo lemiama to pralaimėjimo priežastis. Neabejodamas lietuvių tautos pajėgumu išsikovoti visišką laisvo apsisprendimo teisę, Dž. Madzinis įrašė Lietuvą į savo politinį Europos projektų, regėdamas Lietuvos teritorijos strateginę svarbą. Jo Europos projektas buvo grįstas broliškos ir demokratinės Europos vizija – jokia tauta nebuvo palikta užjos ribų.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/64511
Updated:
2022-01-25 15:34:38
Metrics:
Views: 25
Export: