XVI-XIX a. lituanistiniai veikalai „Angelicos“ bibliotekos Senųjų spaudinių fonde

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XVI-XIX a. lituanistiniai veikalai „Angelicos“ bibliotekos Senųjų spaudinių fonde
In the Book:
Lietuva - Italija : šimtmečių ryšiai / sudarytoja Daiva Mitrulevičiūtė. Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2016. P. 606-617
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Angelikos biblioteka; Angelikos biblioteka Romoje; Kronikos; Lituanistika; Senieji leidiniai; XV-XIX a. spausdintinis paveldas; XVI-XVIII a. lituanika; Angelica Library in Rome; Angelika Library; Cronicles; Lithuanica of 16-18th century; Lituanistics; Old books; Printed heritage of 15-19 c.
Keywords:
LT
Bibliotekos / Libraries; Jėzuitai / Jesuits; Kronikos; Lituanistika; Paveldas / Heritage; Senieji leidiniai; XVI-XVIII a. lituanika; XV-XIX a. spausdintinis paveldas.
EN
Angelica Library in Rome; Angelika Library; Cronicles; Lithuanica of 16-18th century; Lituanistics; Old books; Printed heritage of 15-19 c.
Summary / Abstract:

LTPasakojama apie lituanistinės tematikos XVI - XIX a. veikalus, sukauptus „Angelico“ bibliotekos Senųjų knygų skyriuje Italijoje, Romoje. Biblioteką 1604 m. įsteigė knygų kolekcionierius, vienuolis-augustinas Andželas Roka. Jo valia ši biblioteka tapo pirmąja viešąja biblioteka Europoje. Bibliotekos rinkiniai XVII ir XVIII a. smarkiai papildyti. Šiuo metu „Angelicos“ senųjų knygų fondą sudaro 110 000 tomų, susijusių daugiausia su augustinų ordino istorija, reformacija ir kontreformacija. Iš senujų žemėlapių paminėtinas Gerardo Merkatoriaus 1602 m. atlasas, kur yra ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) aprašymas ir žemėlapis, taip pat 1593 m. Kornelio de Jodės „Pasaulio žemių veidrodis“, žymus ir Sebestijano Miunsterio 1544 m. išleisto „Visuotinė kosmografija“ 1575 m. itališkas leidimas su Lietuvos ir Žemaitijos aprašymais. Belgų matematiko Adriano von Romeno 1608 m. išleistas „Europos miestų teatras“ talpina trumpus žemyno miestų aprašymus, ten rašoma ir apie Lietuvos miestus. Bibliotekoje yra keli pagrindinio Aleksandro Gvanjinio veikalo „Europinės Sarmatijos aprašymas“ XVI a. leidimai. Daug medžiagos, liečiančios šv. Kazimierą ir jo kanonizavimą. Iš seniausių knygų paminėtinas Mykolo Lietuvo veikalo (1615) ir A. Vijūko-Kojalavičiaus Lietuvos istorijos leidimai. Taip pat pažymėtini žymiojo XVI a. jėzuitų veikėjo Antonijaus Posevino, susijusio su Lietuva ir Lenkija, veikalai, knygos apie karalienę Boną Sforcą ir daug kitų lituanistinių įdomybių. Straipsnis iliustruotas 35 senųjų spaudinių faksimilėmis, jis vertingas visiems, besidomintiems užsienio lituanistika.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/64510
Updated:
2020-05-04 20:39:18
Metrics:
Views: 12
Export: