The Problem of the Institute of Property and the restitution of property rights in constitutional jurisprudence of Lithuania. Some issues of genesis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Problem of the Institute of Property and the restitution of property rights in constitutional jurisprudence of Lithuania. Some issues of genesis
Keywords:
LT
Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos nuosavybės instituto ir nuosavybės teisių restitucijos aktualios problemos Lietuvos konstitucinėje jurisprudencijoje. Nuosavybės instituto ir privačios nuosavybės restitucijos procesas prasidėjo 1990 m. kovo 11 d., kai Lietuvos Aukščiausioji Taryba (Atkuriamasis Seimas) priėmė Lietuvos Respublikos Laikinąjį Pagrindinį Įstatymą, kuris įtvirtino privatinę nuosavybės teisę. Tačiau kol buvo priimti nauji įstatyminiai aktai, konstitucinė jurisprudencija, vykdydama teisės aktų teisėtumo priežiūrą, turėjo paneigti naujai ekonominei sistemai netinkamas paliktų galioti sovietinių įstatymų teisės normas ir tuo pačiu metu formuoti naujos teisės pradmenis. Konstitucinis Teismas, spręsdamas teisės aktų, nustatančių nuosavybės teisių atkūrimo teisinį reguliavimą, konstitucingumo klausimus, formulavo doktrininius pagrindus šiai problemai spręsti. Svarbiausias iš jų - nuosavybės teisių prigimtinis pobūdis ir restitucijos konstitucinis neišvengiamumas. Konstitucinio Teismo aktai, būdami vieni svarbiausių teisės šaltinių, ženkliai koregavo nuosavybės teisių restitucijos politiką ir teisinį reguliavimą. Straipsnyje atkreipiamas dėmesys į tai, kad Konstitucinis Teismas rėmėsi Vakarų Europos nuosavybės teisės doktrina, todėl formulavo teisines pozicijas, kurios ir šiuo metu dar yra reikšmingos konstitucinio nuosavybės neliečiamumo principo įgyvendinimui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Romėnų teisės doktrina; Valdymo teisės; Roman legal doctrine; Possession rights; Lithuanian civil law.

ENThe article covers the issues topical in the constitutional jurisprudence of Lithuania—the institute of ownership and the restitution of ownership rights. The process of the ownership institute and restitution of private ownership commenced on 11 March 1990, when the Supreme Council of Lithuania (Reconstituent Seimas) enacted the Principal Provisional Law of the Republic of Lithuania legitimising the right of private ownership. However, until the time new legislative acts were enacted, the constitutional jurisprudence, exercising the control over the lawfulness of legal acts, had to disprove the remaining legal rules of the remaining soviet laws, which were inappropriate for the new economic system, and at the same time to form the rudiments of new law. The Constitutional Court, deciding on the issues of constitutionality of the legal acts defining the legal regulation of the restoration of ownership rights, formed the doctrine fundamentals to solve this issue—the inherent nature of ownership rights and the constitutional necessity of restitution being of most significance. Acts of the Constitutional Court, being among the most important sources of law, have added significant corrections to the restitution policy and legal regulation of ownership rights. The article draws the attention to the fact that the Constitutional Court relied on the doctrine of ownership law of Western Europe, thus, it has laid down legal opinions, which even today are significant to the implementation of the constitutional principle of inviolability of ownership.

ISBN:
998476673X
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6451
Updated:
2014-08-02 12:59:20
Metrics:
Views: 43
Export: